IPOEX 2024

PATRONAT HONOROWY:Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek                


Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Przemysłu Organicznego

zaprasza na

XIX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

IPOEX 2024

Materiały wybuchowe

Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo

która odbędzie się 27-29 maja 2024 r. w Ustroniu


Serdecznie Zapraszamy do udziału w konferencji