IPOEX 2015

ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Minister Nauki                i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska


Minister Gospodarki 

Janusz Piechociński


Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTOR


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Mirosław Koziura


PATRONAT MEDIALNYSPONSORZY


INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

oraz

JAKUSZ Sp. z o.o.

zapraszają na

XII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

IPOEX 2015

Materiały wybuchowe

Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo

która odbędzie się 1-3 czerwca 2015 r.

Serdecznie Zapraszamy do udziału w konferencji