IPOEX 2016

ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosłw Gowin
Rektor-Komendant WAT gen. dyw . prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTORPrezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura


PATRONAT MEDIALNYPartnerzy Konferencji

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

oraz

JAKUSZ

zapraszają na

XIII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

IPOEX 2016

Materiały wybuchowe

Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo

która odbędzie się 6-8 czerwca 2016 r.

Serdecznie Zapraszamy do udziału w konferencji