IPOEX 2023

PATRONAT HONOROWY:Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek

Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław WachulakDyrketor GIG prof. dr hab. inż. Stanisław PrusekKomitet Naukowy


dr hab. inż. Rafał Bazela (WITU)
dr hab. inż. Andrzej Biessikirski (AGH)
prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska (AGH)
dr. inż. Jacek Borkowski (WITU)
dr hab. inż. Daniel Buczkowski (ŁUKASIEWICZ – IPO)
bryg. dr hab. inż. Bożena Kukfisz, prof. SGSP
dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT
prof. dr inż. Ján Lokaj (Slovak University of Technology)
dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. PW
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (ŁUKASIEWICZ - IPO) – przewodniczący
dr inż. Piotr Mertuszka (KGHM CUPRUM, Centrum Badawczo-Rozwojowe)
prof. Blažej Pandula (Technical University of Košice),
dr hab. inż. Andrzej Papliński, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński (emerytowany prof. PW)
dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS
dr hab. inż. Agnieszka Stolarczyk, prof. PŚl
dr inż. Muhamed Suceska (Brodarski Institut)
dr inż. Mateusz Szala (WAT)
dr hab. inż. Waldemar Tomaszewski, prof. PW
prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński (WAT)
prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński (WAT)
prof. dr hab. Leszek Wachowski, emerytowany prof. UAM
dr Roman Zakusylo (Shostka Institute of Sumy State University)
prof. dr hab. Svatopluk Zeman (University of Pardubice)