IPOEX 2023

PATRONAT HONOROWY:Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek

Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław WachulakDyrketor GIG prof. dr hab. inż. Stanisław PrusekWażne daty

21.04.2023 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac
28.04.2023 r. - Kwalifikacja prac
08.05.2023 r. - Dokonanie opłaty konferencyjnejOpłata konferencyjna

Koszt pełnego uczestnictwa:
pokój jednoosobowy - 1968,00 PLN/brutto (1600 PLN/netto)
pokój dwuosobowy - 1660,50 PLN/brutto (1350 PLN/netto)

Koszt obejmuje:

  •  udział w konferencji, materiały konferencyjne;
  •  zakwaterowanie;
  •  wyżywienie w tym przerwy kawowe;
  •  udział w imprezach towarzyszących.


Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje noclegi oraz posiłki i wynosi: 861 PLN/brutto (700 PLN/netto)

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Hotelu „JASKÓŁKA” oraz w innym sąsiednim hotelu o tym samym standardzie.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że parking jest wliczony w cenę konferencji w dniach 29-31.05.2023 r.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, w czasie krótszym niż 7 dni od daty jej rozpoczęcia, organizator nie zwraca wniesionej opłaty. 

Opłatę konferencyjną należy przelać najpóźniej do 08.05.2023 r. na konto:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,
Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458
NIP: 525-00-08-577

z adnotacją "IPOEX 2023"
Imię i Nazwisko Uczestnika