IPOEX 2023

PATRONAT HONOROWY:Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek

Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław WachulakDyrketor GIG prof. dr hab. inż. Stanisław PrusekZgłoszenie uczestnictwa 

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
ipoex_office@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub faksem na numer: +48 22 811 07 99
do dnia 14.04.2023 r.

Formularz zgłoszenia - IPOEX 2023 EXPLOSIVES DOWNLOAD