Lekka synteza organiczna
Chemia i technologia półproduktów organicznych
kwasy ά-chloroalkanokarboksylowe, chlorofenole, chlorek sulfurylu

Kontakt:
dr inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO – prof. nadzw.
Tel. 22 88 41 316, 331


Półprodukty organiczne oparte na fosgenie, tiofosgenie i chlorocyjanie (produkcja doświadczalna)

Kontakt:
p.o. Kierownika Zakładu 
mgr inż. Stanisław Rokita
tel. 22 88 41 328


Chemia i technologia wytwarzania i stosowania oraz badania rozjaśniaczy optycznych, pochodnych stilbeno-triazynowych, dla papiernictwa, włókiennictwa i przemysłu środków piorących, badanie stopnia bieli i odporności materiałów na działanie światła w zakresie widzialnym i UV.

Kontakt:
mgr Krzysztof Zwierzyński
tel. 22 88 41 268