ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Minister Nauki 

 i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Lena 

Kolarska-Bobińska


Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTOR


p.o. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego mgr inż. Mirosław Koziura

PATRONAT MEDIALNYSPONSOR

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

oraz

JAKUSZ Sp. z o.o.

zapraszają na

XI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

IPOEX 2014

Materiały wybuchowe

Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo

która odbędzie się 2-4 czerwca 2014 r.

Hotel „Jaskółka”, Ustroń Zawodzie


 Serdecznie Zapraszamy do udziału w konferencji