- "Metody oceny ryzyka na stanowiskach pracy zagrożonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej
i opracowanie projektu wzoru dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem".

Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
Etap I realizowany w latach 2008-2010
Koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Streszczenie
Sprawozdanie z 1 - ego etapu prac.
Sprawozdanie z 2 - ego etapu prac
Sprawozdanie z 3 - ego etapu prac
Program do tworzenia scenariuszy awaryjnych (wybuchowych)

Projekt struktury dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

- projekt struktury podstawowej
- projekt struktury ramowej dla dużych firm przemysłowych

Kierownik projektu: dr Tadeusz Piotrowski
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej
tel. (022) 811 12 31 wew. 298

Liczniki dla stron