Zakład Analityczny 

  Certyfikat Nr 17/2017/DPL    

Certyfikat  IQNet No. PL- J -753/9/2019
     
Certyfikat  PCBC Nr. J - 753/9/2019

Zakład prowadzi zgodnie z wymaganiami DPL (Certyfikat Zgodności z Zasadami DPL Nr 17/2017/DPL) oraz PN-EN ISO 9001 (Certyfikat PCBC Nr. J - 753/9/2019 i Certyfikat  IQNet No. PL- J - 753/9/2019) następujące  prace:

 

Zakład analityczny wykonuje na zlecenie:

  • opracowania metod analitycznych wraz z walidacją;
  • dokumentacje analityczne;
  • konsultacje i opinie w zakresie analizy chemicznej;
  • specyfikacje produktów;
  • MBWG (metody badania wyrobu gotowego) i inne.

Techniki analityczne i sprzęt będące w dyspozycji Zakładu
 

Kontakt:
Kierownik Zakładu BA
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295

Z-ca Kierownika
mgr inż. Andrzej Chałas
tel. 22 88 41 364