Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej   Certyfikat Nr 17/2017/DPL

Nasza działalność opiera się na kompleksowej ocenie zagrożeń stwarzanych przez substancje i mieszaniny podczas ich wytwarzania, magazynowania, transportu, obrotu i stosowania.

 

Oferujemy następujące usługi

 

Kontakt:
Kierownik Zakładu 
tel. (22) 88 41 350
tel. kom. 603 555 378

Zastępca Kierownika Zakładu
dr inż. Joanna Szczygielska
tel. (22) 88 41 212
tel. kom. 603 300853