Opracowanie formulacji środków ochrony roślin i preparatów biobójczych 


Certyfikat Nr 17/2017/DPL


W Zakładzie Technologii i Biotechnologii Produktów Biologicznie Czynnych oraz w Zakładzie Badań Fizykochemicznych               i Ochrony Środowiska prowadzi się badania nad opracowaniem nowoczesnych formulacji środków ochrony roślin i produktów biobójczych eksponujących w maksymalnym stopniu działanie biologiczne substancji aktywnej, zawierających środki   wpomagające i poprawiające właściwości użytkowe preparatów. Przy doborze komponentów szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo produkcji, transportu i magazynowania preparatów oraz ograniczenie wpływu na użytkownika i środowiska.

Prace obejmują:

  • Projektowanie, dobór substancji aktywnych i ocena biologiczna współdziałania komponentów mieszanin w celu wykrycia synergizmu lub działania wzmożeniowego dla opracowania nowych środków ochrony roślin i preparatów biobójczych,
  • Opracowywanie dokumentacji technologicznej,
  • Badania właściwości fizykochemicznych w pełnym zakresie wymaganym do rejestracji,
  • Opracowanie formulacji w postaci. 


AE
Dyspenser aerozolowy
AL 
Ciecz
DS 
Proszek do suchego zaprawiania nasion
EC
Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
EW
Emulsja, olej w wodzie
FS 
Płynny koncentrat do zaprawiania nasion
GB
Przynęta granulowana
GF
Żel do zaprawiania nasion
PA 
Pasta
SC
Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny
SE
Suspoemulsja
SG 
Granule rozpuszczalne w wodzie
SL 
Koncentrat rozpuszczalny
ST
Tabletki rozpuszczalne w wodzie
TB
Tabletki
WG
Granule do sporządzania zawiesiny wodnej
WP
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
WS
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej służący do zaprawiania
i innedr inż. Arkadiusz Białek
Zastępca Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego
e-mail: bialek@ipo.waw.pl
tel: kom. 605 219 378