Zakład Technologii Chemicznej i Biotechnologii, BT


Certyfikat Nr 17/2017/DPL    Zespoły zakładu BT prowadzą prace w dziedzinie chemii, technologii i oceny biologicznej środków ochrony roślin i produktów biobójczych. W ramach tych prac poszukiwane są nowe związki jako potencjalne substancje aktywne środków ochrony roślin. Prowadzone są prace nad syntezą półproduktów organicznych, chemikaliów specjalnych i półproduktów oraz produkcją małotonażową, przede wszystkim na potrzeby lekkiej syntezy organicznej. Wykonywane są syntezy na indywidualne zamówienia klientów, wytwarzane są dyspensery feromonowe na wybrane owady szkodniki. Opracowywane są formy użytkowe środków ochrony roślin i produktów biobójczych.

Poniżej przedstawiono zespoły badawcze zakładu BT.

BT1, Zespół syntezy chemicznej
BT2, Zespół syntez w skali wielkolaboratoryjnej
BT3, Zespół procesów biotechnologicznych
BT4, Zespół skuteczności biologicznej
Najważniejsze publikacje

Kontakt:

Kierownik Zakładu BT: dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO
tel.48 22 88 41 w. 316, 331, 227
tel. kom. 609 314 949
tel.kom. 603 300 647

Zastępca Kierownika Zakładu BT:
mgr inż. Bogumiła Huras,
tel. +48 22 811 12 31 wew. 254

Administracja Zakładu BT
Sylwia Porębska
tel +48 22 811 12 31 wew. 227
tel. kom. +48 603 300 647------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Kierownik Zakładu BT: dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO 
tel.48 22 88 41 w. 316, 331, 227
tel. kom. 609 314 949
tel.kom. 603 300 647


Zastępca Kierownika Zakładu BT:
mgr inż. Bogumiła Huras,
tel. +48 22 811 12 31 wew. 254

Administracja Zakładu BT
Sylwia Porębska
tel +48 22 811 12 31 wew. 227
tel. kom. +48 603 300 647