Zespół Syntezy Chemicznej, BT1


Kierownik Zespołu BT1
mgr inż. Bogumiła Huras,

Prowadzna jest synteza i ocena nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej Otrzymywane, charakteryzowane i oceniane są w szczególności niektóre związki organiczne zawierające atomy chalkogenowe (siarka, selen), rodniki nitroksylowe, pochodne kumaryny, związki heterocykliczne, pochodne oksazolu i izoksazolu.
Prowadzone są syntezy substancji mających zastosowanie jako pestycydy, leki weterynaryjne, lub ich półprodukty. W szczególności prowadzone są badania nad związkami służącymi do zwalczania chorób pszczół: warrozy, grzybicy otorbielakowej (wapiennej); prowadzone są badania nad otrzymywaniem oraz stosowaniem bromfenwinfosu i amitrazu. 
Opracowywanie metod otrzymywania substancji chemicznych o wysokiej czystości do celów analitycznych. W szczególności otrzymywane oraz badane są pochodne chloralu, pestycydów fosforoorganicznych, pochodnych kumaryny.
Syntetyzowane są feromony owadzie.
Prowadzona jest także produkcja dyspenserów feromonowych na następujące szkodniki:

 • owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)
 • rolnica zbożówka (Agrotis segetum)
 • owocówka śliwkóweczka (Grapholita funebrana)
 • rolnica czopówka (Agrotis exclamations)
 • przeziernik jabłoniowiec (Synenthedon myopaeformis)
 • omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)
 • mklik mączny (Anagusta kuehniella)
 • przeziernik porzeczkowiec (Synenthedon tipuliformis)
 • szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella)
 • mól ubraniowy (Tineola bisselliella).
 • kornik drukarz (Ips typographus)

Kontakt:

Kierownik Zespołu BT1
mgr inż. Bogumiła Huras,
tel. 22 88 41 254

dr inż. Jacek Grodner,
tel. 22 88 41 261

dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO
tel. 22 88 41 316, 353
tel. kom. 609 314 949
tel.kom. 603 300 647