XIV Konferencja poświęcona problematyce „CBRNE”

W dniach 17-18 listopada 2016 w Smardzewicach k./ Spały odbyła się XIV Konferencja poświęcona problematyce „CBRNE”. Organizatorem konferencji był „Magazyn w Akcji - Technika, Taktyka, Profilaktyka”, którego wydawcą jest „ELAMED MEDIA GROUP” z Katowic.

Konferencja posiadała charakter naukowo-szkoleniowy i była poświęcona problematyce CBRNE w aspekcie poszczególnych zagrożeń, ich przewidywaniu, wykrywaniu i likwidacji. Spotkanie skupiło strażaków praktyków wokół rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami powstałymi wskutek zamierzonego użycia lub niezamierzonego uwolnienia się niebezpiecznych substancji chemicznych (C), mikroorganizmów chorobotwórczych (B), materiałów promieniotwórczych (R), ładunków jądrowych (N), a także materiałów wybuchowych (E).

IPO reprezentowali dr Karol Buchalik i mgr Krzysztof Zwierzyński, którzy przedstawili referat, pt. „Wybrane preparaty chemiczne w technikach detekcyjnych w szkoleniu specjalistów w zakresie wykrywania skażeń chemicznych BST”. W referacie zawarto własne doświadczenia związane z zastosowaniem imitatorów skażeń chemicznych BST oraz imitatorów BST łącznie ze znacznikami UV, a także samych znaczników UV w ćwiczeniach detekcji zagrożeń związanych ze skażeniami chemicznymi. W trakcie trwania konferencji miały miejsce warsztaty poświęcone wykrywaniu skażeń chemicznych, podczas których dokonano pokazu przykładowych scenariuszy szkoleniowych w zakresie wykrywania i likwidacji skażeń z użyciem imitatorów i znaczników UV przy użyciu profesjonalnego sprzętu detekcyjnego (AP4C, RAID M100) oraz wybranych substancji dekontaminacyjnych. Dzięki uprzejmości firmy PROTEK System z Gdyni, pokazu symulacji skażeń dokonano przy użyciu ratowniczego kombinezonu przeciwchemicznego stosowanego w typowych akcjach ratowniczych.


Wizyta dyrektora generalnego OPCW w Polsce

W dniu 7 listopada 2016 r., na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych przebywał w Polsce z jednodniową wizytą roboczą dyrektor generalny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), Pan Ahmet Üzümcü. Była to pierwsza wizyta najważniejszego przedstawiciela OPCW w Polsce od 2010 roku. Program wizyty dyrektora generalnego obejmował rozmowy i konsultacje z pracownikami Administracji Państwowej oraz przedstawicielami najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych i akademickich zajmujących się chemią. Przedstawiciele naszego Instytutu, w osobach Dyrektora dr inż. Krzysztofa Bajdora oraz Kierownika Zakładu BA dr inż. Macieja Śliwakowskiego, wzięli udział w konsultacjach z DG OPCW, które odbyły się w Ministerstwie Rozwoju. W trakcie spotkania przedstawiono rolę i osiągnięcia Instytutu w dziedzinie implementacji Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej w Polsce, a także wskazano najważniejsze kierunki przyszłej współpracy IPO z OPCW. Podkreślono także aspekty współpracy Ministerstwa Rozwoju z Instytutem oraz przemysłem chemicznym, które uznawane są za modelowe i stanowić mogą przykład dla innych Państw – Stron Konwencji.


STAŁE HETEROGENICZNE PALIWA RAKIETOWE NA BAZIE KAUCZUKU HTPB

Problematyka stałych heterogenicznych paliw rakietowych (SHPR) należących do materiałów wysokoenergetycznych oraz zastosowanie SHPR jako napędu silników rakietowych na przykładzie 122 mm pocisku rakietowego. Jest to temat niedawno wydanej monografii, która ukazała się pod reakcją dr hab. inż. Bogdana Florczaka, prof. IPO.

Spis treści

                                                                                                                              Gratulujemy i zapraszamy do lektury.
                                                                                                               Książka dostępna w Czytelni - Biblioteka IPO46 Szkolenie Techniczne pod patronatem merytorycznym IPO

W dniach 20 - 21.10.2016 r. w Hucisku k. Zawiercia odbyło się 46 Szkolenie Techniczne "Nowości, Innowacje w Eksploatacji Urządzeń w Sektorach o Podwyższonej Wilgotności oraz w Strefach Zagrożonych Wybuchem”, zorganizowane przez Wydawnictwo „WAG-TECH” pod patronatem merytorycznym Instytutu Przemysłu Organicznego. Instytut reprezentowała mgr inż. Małgorzata Wróblewska z Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, która wystąpiła z prezentacją, pt. „Ochrona przed elektrycznością statyczną w atmosferach zagrożonych wybuchem”. W dniach 20 - 21.10.2016 r. w Hucisku k. Zawiercia odbyło się 46 Szkolenie Techniczne "Nowości, Innowacje w Eksploatacji Urządzeń w Sektorach o Podwyższonej Wilgotności oraz w Strefach Zagrożonych Wybuchem”, zorganizowane przez Wydawnictwo „WAG-TECH” pod patronatem merytorycznym Instytutu Przemysłu Organicznego. Instytut reprezentowała mgr inż. Małgorzata Wróblewska z Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, która wystąpiła z prezentacją, pt. „Ochrona przed elektrycznością statyczną w atmosferach zagrożonych wybuchem”. W szkoleniu uczestniczył również dr Tadeusz Piotrowski, wieloletni pracownik IPO, specjalista z zakresu bezpieczeństwa procesowego, który przedstawił dwie prezentacje: „Bezpieczeństwo w miejscach pracy zagrożonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej” oraz „Opracowanie i zarządzanie „dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem”. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia.


SZKOLENIE – BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE W KRAJACH AFRYKAŃSKICH

Instytut Przemysłu Organicznego jest członkiem konsorcjum, realizującym Projekt Europejski CBRN P-42 „BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE W REGIONIE AFRYKI CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ”. Jednym              z etapów projektu było zorganizowanie szkolenia, dotyczącego tematyki bezpieczeństwa chemicznego dla przedstawicieli instytucji państwowych, wyższych uczelni i dyplomatów z krajów afrykańskich, uczestniczących w projekcie. Takie szkolenie odbyło się w Lusace (Zambia) w dniach 26-30.09.2016. Jego uczestnikami byli przedstawiciele Kenii, Burundi, Ghany, Ugandy i Demokratycznej Republiki Konga. Wykłady prowadziły Katarzyna Drożdżewska, Joanna Szczygielska i Paulina Flasińska z Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej IPO. 


Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nowych Technologii i Chemii, WAT

W dniu 30 września odbyła się w sali kinowej klubu WAT, uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT. Z ramienia IPO w uroczystości uczestniczył Dyrektor Instytutu, Pan Krzysztof Bajdor.


Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

W dniu 29 września odbyła się w Gmachu Głównym PW, uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Z ramienia IPO w uroczystości uczestniczył Dyrektor Instytutu, Pan Krzysztof Bajdor.  


UK Universities delegation to Poland

W dniu 27 września w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli brytyjskich uczelni z przedstawicielami instytucji naukowych w Polsce. Na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina oraz Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathana Knotta, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele IPO: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor Instytutu i Pan Arkadiusz Białek, Z-ca Dyrektora Instytutu. Zostały przeprowadzone rozmowy            z delegatami University of Cambridge – Pani Kata Fulop, University of Bristol – Pan profesor David Langley oraz Coventry University – Pan profesor Olivier Sparagano w sprawie możliwości współpracy merytorycznej i wymiany osobowej.


Wymiary i wymogi bezpieczeństwa państwa 

W dniu 26 września odbyła się w Ministerstwie Rozwoju, w ramach konsultacji społecznych projektu “Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, konferencja dotycząca obszaru bezpieczeństwa narodowego pn. “Wymiary i wymogi bezpieczeństwa państwa”. Na zaproszenie sekretarza stanu                 w Ministerstwie Rozwoju, Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego, w konferencji wzięli udział przedstawiciele IPO: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor Instytutu i Pan Bogdan Florczak, Z-ca Dyrektora Instytutu. Program konferencji obejmował prezentacje wysokich przedstawicieli MSWiA, MON i RCB oraz dyskusję panelową w gronie wybitnych ekspertów z obszaru bezpieczeństwa, którą prowadził Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w MR, Pan Jacek Orzeł.

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/bezpieczenstwo-narodowe-w-projekcie-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/


XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

W dniach 19-22 września 2016 roku odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, nt.„Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa”. Organizatorami konferencji byli ITU oraz WITU. Podczas trwania konferencji przedstawiono poster autorstwa: Z. Wilk (IPO), B. Florczak (IPO), T. Wolszakiewicz (IPO), A. Maranda (WAT), pt. „Badania w zakresie modernizacji wyrobów dla przemysłu amunicyjno-rakietowego. Research in the range of modernization the products for industry of ammunition rocket”.Warsztaty w ramach CBRN CoE Projekt 44

W dniach 13-15 września br. w Dubrowniku i 20-22 września br., w Kiszyniowie pracownicy z IPO brali udział w warsztatach przeznaczonych dla beneficjentów Projektu 44 CBRN CoE „Wzmacnianie zdolności reagowania na CBRN incydenty i umacnianie współpracy regionalnej w południowo wschodniej Europie, południowym Kaukazie, Mołdawii i Ukrainie”. Instytut Przemysłu Organicznego jest członkiem konsorcjum projektu i pełni rolę doradczą jako ekspert z szeroko pojętego obszaru bezpieczeństwa chemicznego.


Sukces naszego czasopisma CEJEM

JCR Thomson Reuters opublikował wyniki IF za 2015 rok. 
Central European Journal of Energetic Materials otrzymał wg ostatniej ewaluacji IF 1.28. Wynik ten plasuje nas po środku czasopism o podobnej tematyce, między tak znakomitymi wydawnictwami jak Wiley-VCH (Propellants, Explosives, Pyrotechnics) i Taylor & Francis (Journal of Energetic Materials).

Statystyka.


Wizyta w Instytucie Przemysłu Organicznego przedstawicieli Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju

W dniu 13 czerwca 2016 r. w IPO odbyło się spotkanie robocze Dyrekcji Instytutu z Panią Izabelą Żmudką, Zastępcą Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju oraz Panią Katarzyną Kopaczewską. Na spotkaniu Dyrektor Instytutu, Pan Krzysztof Bajdor przedstawił działalność i osiągnięcia Instytutu. Następnie po dyskusji, w której uczestniczyli członkowie Dyrekcji IPO goście zwiedzili laboratoria badawcze i spotkali się z pracownikami Instytutu.


Symposium on Women in Chemistry

7 maja br, w Hadze, w siedzibie OPCW odbyło się Symposium on Women in Chemistry, które zgromadziło ponad 60 uczestniczek z 40 krajów – przedstawicielek nauki i przemysłu, na co dzień związanych z branżą chemiczną. Celem sympozjum była promocja międzynarodowej współpracy, jak również wymiana doświadczeń kobiet-chemików, dotyczących wyznaczania swojej ścieżki zawodowej i możliwości budowania kariery.
Miło nam poinformować, że zaszczyt reprezentowania Polski na Sympozjum przypadł naszej koleżance, mgr inż. Edycie Łąckiej z Zakładu Analitycznego IPO.


Konferencja IPOEX 2016

Miło nam poinformować, że nasza konferencja IPOEX 2016 "Materiały Wybuchowe. Badania - Zastosowanie - Bezpieczeństwo", została objęta Honorowym Patronatem przez Ministerstwo Nauki              i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Wyższy Urząd Górniczy oraz Wojskową Akademię Techniczną i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Dziękujemy za wsparcie i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
Konferencja odbędzie się w Ustroniu w dniach 6-8.06.2016 r.

Link do strony konferencji:
www.konferencja.ipo.waw.pl


Pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy poster”

Na Uniwersytecie w Pardubicach w dniach 20-22.04.2016 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja „New Trends in Research of Energetic Materials”. Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmiał: „Modern experimental techniques and diagnostics for energetic materials”

Miło nam poinformować, że praca pt. Investigation of initiating strength of detonators containing TKX-50, MAD-X1, PETNC, DAAF, RDX, HMX or PETN as a base charge (autorzy: Thomas M. Klapötke, Tomasz G. Witkowski, Zenon Wilk, Justyna Hadzik) zajęła pierwsze miejsce w kategorii najlepszy poster z pośród 91 prezentowanych prac.

Poniżej prezentowany link do zwycięskiego posteru.

Temat był realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München) i przedstawia wyniki badań zdolności inicjalnych nowych materiałów wybuchowych w metodzie testu wybuchu podwodnego.


Wizyta Zastępcy Dyrektora Generalnego OPCW w IPO

W dniu 19 kwietnia br. nasz Instytut gościł Zastępcę Dyrektora Generalnego Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej - Ambasadora Hamida Ali Rao wraz z asystentką Panią Hyekyung Diana Park. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Pani Emilia Klimaszewska oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Marek Kręt. W roli gospodarzy wystąpili Z-ca Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego Pan Bogdan Florczak i Z-ca Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego Pan Arkadiusz Białek oraz Kierownicy zakładów badawczych IPO, Pan Maciej Śliwakowski - Kierownik Zakładu Analitycznego oraz Pan Michał Frączak - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej. W ramach wizyty nasi goście zapoznali się z działalnością Instytutu na rzecz implementacji Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej w Polsce. Odwiedzili także Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej oraz Zakład Analityczny, gdzie zapoznali się z technikami badawczymi stosowanymi w badaniach właściwości niebezpiecznych materiałów oraz bazą szkoleniową wykorzystywaną w trakcie programów edukacyjnych dotyczących Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej. Spotkanie w IPO zakończyło wizytę Ambasadora Rao w Polsce, która obejmowała między innymi konsultacje polityczne z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Panią Joanną Woronecką oraz Wiceministrem Rozwoju Panem Radosławem Domagalskim – Łabędzkim.


Konferencja IPOEX 2016

Instytut Przemysłu Organicznego serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konferencji Naukowej IPOEX 2016 „Materiały wybuchowe. Badania – Zastosowanie - Bezpieczeństwo”, w dniach 6-8 czerwca 2016 r.       w Ustroniu. 
Zakres tematyczny konferencji to m.in.: chemia i technologia wytwarzania materiałów wybuchowych, bezpieczeństwo stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, bezpieczeństwo procesów przemysłowych, utylizacja materiałów wybuchowych. 

Więcej informacji 

Zapraszamy.XXV Jubileuszowe seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

Instytut Przemysłu Organicznego  (IPO) we współpracy z Dep. Obrotu Towarami Wrażliwymi                            i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju serdecznie zaprasza na XXV seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji       o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”, które odbędzie się w dniach 11 - 13 maja 2016 r. w Krynicy - Zdrój.  
Przedstawiciele przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, jak również ośrodków naukowych i organów administracji rządowej spotkają się, aby omówić szereg zagadnień oraz problemów związanych ze stosowaniem Konwencji o zakazie broni chemicznej.
Koszt udziału wynosi 1.550,00 zł. od osoby, w tym podatek VAT. 
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej do 22 kwietnia br. 
na nr faksu: 22 811 07 99, 
lub email: sem_konwencja@ipo.waw.pl

Zaproszenie

Program ramowy

Formularz zgłoszenia


Wizyta studialna w ramach Projektu 44

W dniach 3-5 kwietnia, w ramach CBRN CoE Projekt 44 „Wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenie bronią masowego rażenia i współpracy regionalnej w Europie Południowo Wschodniej Kaukazu Południowego, Mołdawii i Ukrainy”, IPO zorganizował wizytę studialną dla przedstawicieli: Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Montenegro, Serbii, i Ukrainy. Goście odwiedzili: Szkołę Główną Służby Pożarniczej, Jednostkę Ratowniczą, Straż Graniczną na Okęciu oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wizyta miała na celu wesprzeć działania w tych krajach zmierzające do budowy własnych systemów bezpieczeństwa.


IPO na Międzynarodowych Targach Polagra-Premiery

W dniach 21-24.01.2016 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra - Premiery. Wydarzenie honorowym patronatem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ponad 45 000 zwiedzających, przeszło 380 wystawców na 56.000 mkw.
Instytut Przemysłu Organicznego po raz pierwszy brał udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Podczas targów mieliśmy możliwość przedstawienia oferty badań rejestracyjnych wykonywanych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej niezbędnych do wprowadzenia substancji biologicznie czynnej lub opartego na niej produktu na rynek oraz oferty dyspenserów feromonowych, które są wykorzystywane do monitorowania i odławiania szkodników drzew owocowych i innych drzew liściastych, takich jak kasztany i buki. Podczas czterodniowych targów największym zainteresowaniem cieszyły się dyspensery feromonowe. Wyraźnie widać, że rolnicy i sadownicy zaczynają szukać nowych bardziej ekologicznych rozwiązań do walki ze szkodnikami. 
Bezpośrednie rozmowy ze zwiedzającymi podczas targów pozwoliły nam zdobyć wiedzę o zapotrzebowaniu na inne produkty. Dziękujemy Wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska i cenne sugestie.

*** GALERIA ZDJĘĆ ***