______________________________


      

Proponowane strony


ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI: RADA MINISTRÓW
ORGAN NADZORUJĄCY: PREZES CENTRUM ŁUKASIEWICZ
REGON: 000042613
NIP: 525-00-08-577
KRS:0000848733
BDO: 000188923
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA: Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

SIEDZIBA I ADRES:
03-236 Warszawa, ul.Annopol 6
tel. 48 22 88 41 200, fax 48 22 811 07 99
email:  ipo@ipo.lukasiewicz.gov.pl
https://ipo.lukasiewicz.gov.pl/

ODDZIAŁY I PLACÓWKI ZAMIEJSCOWE:

  • Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
  • Grupa Badawcza Technik Wybuchowych w Krupskim Młynie
  • Laboratorium Badań Balistycznych w Pionkach