______________________________


      

Proponowane strony

Tytuł projektu: Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami
Akronim: BioSafeFood

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest opracowanie bezpiecznych biopreparatów do ochrony upraw sadowniczych i warzywnych przed najważniejszymi chorobami infekcyjnymi. Preparaty te będą stanowiły ważny składnik nowych technologii uwzględniających możliwości integracji metod proekologicznych z metodą chemiczną.

Okres realizacji: 01.07.2018 – 31.10.2023 

Więcej informacji


Tytuł projektu: Opracowanie w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetamipryd – nowoczesnego neonikotynoidu bezpiecznego dla pszczół.

Cele projektu: Opracowanie w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetamiprydu (ACA), która ma szerokie zastosowanie w zwalczaniu szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. 

Projekt realizowany w latach: 2017-2020

Więcej informacji


Tytuł projektu: Opracowanie w skali półtechnicznej technologii ciągłej produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM), półproduktu w technologii fungicydów do ochrony roślin oraz technologii tiofosgenu stosowanego w produkcjach farmaceutycznych.

Cele projektu: Opracowanie ciągłej metody produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM), półproduktu stosowanego w przemysłowych technologiach fungicydów do ochrony sadów i innych upraw rolniczych oraz w produkcji tiofosgenu, którego Instytut jest jedynym producentem w Europie i jednym z nielicznych w świecie.

Projekt realizowany w latach: 2017-2021

Więcej informacji