______________________________


      

Proponowane stronySieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
tel: +48 22 88 41 200, Fax: +48 22 811 07 99
email: ipo@ipo.lukasiewicz.gov.pl
NIP: 525-00-08-577, KRS:0000848733

           
Dyrekcja:

Dyrektor 
dr inż. Jakub Gadek
tel. 22 88 41 280
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
mgr inż. Anna Czykwin
tel. 22 88 41 250

Główny Księgowy 
mgr Zofia Duszyńska  
tel. 22 88 41 303
Pełnomocnicy:


Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
Edward Twardzik
tel. 22 88 41 218
Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Naukowego
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
tel. kom. 604 942 969

Pełnomocnik Dyrektora ds. Procesów Wewnętrznych
mgr Anna Kryścińska
tel. 22 88 41 260
Działy:


Sekretariat IPO 
mgr Magdalena Kukieła
tel. 22 88 41 280, fax 22 811 07 99
Dział Jakości
mgr inż. Małgorzata Wróblewska-Piórkowska
tel. 22 88 41 373
Dział Kadr i Płac 
Agnieszka Król
tel. 22 88 41 311
Departament Wsparcia Badań
Dyrektor 
mgr Sylwia Bieryło-Leska
tel. 22 88 41 270
Dział Planowania i Kontrolingu 
Kierownik 
mgr Agnieszka Cichacka
tel. 22 88 41 273
Departament Komercjalizacji i MarketinguDyrektor 
Paweł Wołonkiewicz
tel. 22 88 41 366
Dział Księgowości 
Kierownik 
mgr Joanna Markiewicz-Wałachowska
tel. 22 88 41 300
Dział Administracji i Infrastruktury
Kierownik
Andrzej Robionek
tel. 22 88 41 400
Dział Teleinformatyki

Kierownik 
Michał Gańko
tel. 22 88 41 256
Centrum Technologii Chemicznej i BiotechnologiiDyrektor
mgr inż. Paulina Flasińska
tel. 22 88 41 206
tel. kom. 785 020 303
Laboratorium Badań Analitycznych 
Kierownik 
Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295
Laboratorium Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska 

tel. 22 88 41 221

Grupa Badawcza Technologii Chemicznej i Biotechnologii
tel. 22 88 41 227
Centrum Materiałów Wysokoenregetycznych:
Dyrektor Centrum Materiałów Wysokoenergetycznych
mgr inż. Rafał Bogusz
tel. 22 88 41 255
tel. kom. 603 300 857
Laboratorium Bezpieczeństwa Chemicznego
i Elektryczności Statycznej
Kierownik 
mgr inż. Michał Frączak
tel. 22 88 41 350
tel. kom. 603 555 378
Grupa Badawcza Materiałów
Wysokoenergetycznych

Kierownik 
Laboratorium Badania Niebezpiecznych
Właściwości Materiałów
Kierownik
mgr inż. Małgorzata Wróblewska-Piórkowska
tel. 22 88 41 373

Łukasiewicz  - IPO Oddział w Pszczynie
ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna
Kierownik Oddziału 
mgr Lucyna Kowalczyk
tel. 32 210 30 81
pszczyna.ipo.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika Oddziału ds. Badawczo - Rozwojowych 
dr Inga Mrzyk
tel. 48 32 210 30 81 wew. 108

Grupa Badawcza Technik Wybuchowych  
ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn
Kierownik 
mgr Sławomir Ball
tel. 32 382 11 90,
fax 32 382 11 92
tel. kom. 609 819 698