______________________________


      

Proponowane strony


Kontrola jakości środków ochrony roślin


Certyfikat Nr 4/2020/DPL
Urzędowa kontrola jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu wykonywana jest zgodnie z wymogami UE w celu porównania parametrów jakościowych obecnych na rynku środków ochrony roślin z parametrami deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji. Badania jakości obejmują: analizy chemiczne, właściwości fizykochemiczne i skuteczność biologiczną. Próbki kontrolne środków ochrony roślin do badań pobierane są przez inspektorów Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie hurtowni i sklepów całego kraju.


Badania wykonywane są w Łukasiewicz - IPO na podstawie Zamówienia Publicznego Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin  i Nasiennictwa


Tabela: Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu poddanych kontroli jakości w Łukasiewicz - IPOKontakt:
dr inż.Jacek Zieliński
tel. 22 88 41 359