______________________________


      

Proponowane strony


Grupa Badawcza Materiałów Wysokoenergetycznych


  • Badania materiałów wybuchowych oraz substancji o właściwościach wybuchowych (dr hab. inż. Daniel Buczkowski tel.: 22 88 41 301)
  • Szkolenia i opracowywanie opinii oraz wykonywanie ekspertyz i analiz związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem, obrotem i stosowaniem materiałów wybuchowych w gospodarce (dr inż. Rafał Lewczuk tel. 22 88 41 365)
  • Klasyfikację transportową oraz wystawianie Kart Ocen pod względem bezpieczeństwa wyrobów o właściwościach wybuchowych (dr hab. inż. Daniel Buczkowski tel.: (22) 88 41 301, 605 206 248)
  • Badania dotyczące dopuszczenia przedziałów ładunkowych samochodów do szczególnych warunków przewozu (dr hab inż. Daniel Buczkowski tel.: 22 88 41 301, 605 206 248)
  • Produkcję doświadczalną wyrobów dla potrzeb specjalnych. (mgr inż. Rafał Bogusz tel. 22 88 41 255, 603 300 857) (dr inż. Tomasz Wolszakiewicz tel/fax: 48 300 00 03, 0603 299 942)


Uprzejmie informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, został upoważniony do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych – Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. – Dz. U. poz. 1759. 
Do grupy towarów niebezpiecznych, zgodnie z międzynarodową umową RID/ADR, zaliczana jest również zdecydowana większość wyrobów pirotechnicznych. Został uruchomiony adres e-mailowy adrpyro@ipo.lukasiewicz.gov.pl, specjalnie dedykowany do obsługi klientów zainteresowanych uzyskaniem stosownych certyfikatów z zakresu wyrobów pirotechnicznych.

 
 
Kontakt:
Kierownik Zakładu
dr inż. Rafał Lewczuk
tel. 22 88 41 365
email: rafal.lewczuk@ipo.lukasiewicz.gov.pl