______________________________


      

Proponowane strony


Badania biologiczne właściwości pestycydowych i biobójczychŚrodki ochrony roślin i produkty biobójcze

Określanie właściwości pestycydowych i biobójczych nowych związków chemicznych - tzw. badania skryningowe,
Ocena skuteczności biologicznej substancji aktywnych środków ochrony roślin, mieszanin tych substancji oraz form użytkowych, w tym skuteczności:

 • chwastobójczej,
 • grzybobójczej,
 • owadobójczej,
 • akarobójczej,
 • regulującej wzrost i rozwój rośliny chronionej /działanie pożądane/
 • Ocena fitotoksyczności -wpływ na roślinę chronioną /działanie niepożądane/,
 • Ocena przydatności substancji wspomagających skuteczność biologiczną formulacji środków ochrony roślin,
 • Badania monitoringowe wrażliwość agrofagów na stosowane insektycydy i fungicydy,
 • Badania biologiczne jakości środków ochrony roślin będących w obrocie handlowym. 
 • Ocena aktywności owadobójczej i akarobójczej substancji i preparatów chemicznych stosowanych do zwalczania szkodników,
 • Określanie wartości MIC, MBC i MFC substancji chemicznych w stosunku do bakterii, grzybów i drożdży,
 • Oznaczanie aktywności antybiotyków metodami mikrobiologicznymi,
 • Ocena skuteczności mikrobiocydów i preparatów do zwalczania grzybów pleśniowych,
 • Ocena skuteczności środków konserwujących materiały techniczne,
 • Skuteczność substancji w zwalczaniu skutków korozji mikrobiologicznej,
 • Odporność materiałów technicznych na działanie grzybów pleśniowych i mikroorganizmów.
 • Badania prowadzone są na organizmach testowych pochodzących z własnych hodowli. 
 • Warunki prowadzenia doświadczeń: szklarnia, laboratoria, komory klimatyczne.

Kontakt:

Zespół Oceny Skuteczności Biologicznej 
mgr Maria Krawczyk
tel. 22 88 41 382

Zespół Procesów Biotechnologicznych
mgr Alcja Michalczyk  
tel. 22 88 41 346