TECHCO Forum 2021

W dniach 2-3 grudnia br. odbyło się TECHCO Forum, wydarzenie zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W ramach bloku tematycznego BEZPIECZNY TRANSPORT I LOGISTYKA, Pani dr inż. Joanna Szczygielska, pełniąca funkcję Kierownika Zespołu Oceny Zagrożeń Chemicznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego Łukasiewicz - IPO wygłosiła prezentację, pt. „KLASYFIKACJA SUBSTANCJI I MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE”. 

Treść wystąpienia oraz informacja o prelegentce:dr inż. Joanna Szczygielska - Wirtualne wizytówki - Techco (pipc.org.pl)


Inspekcja OPCW z udziałem ekspertów Łukasiewicz - IPO

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) wznawia działania inspekcyjne po prawie półrocznej przerwie spowodowanej pandemią. We wrześniu br. odbyła się inspekcja Z-du Chemicznego na terenie Polski. Uczestniczyli w niej specjaliści z Łukasiewicz – IPO, jako eksperckie wsparcie Ministerstwa Rozwoju w ramach długoletniej współpracy dot. realizacji Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej.


CEJEM 

Kwartalnik Central European Journal of Energetic Materials (CEJEM), wydawany przez Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego w rankingu cytowalności czasopism opublikowanym przez JournalCitationReports (JCR) uzyskał IF: 1.133


Łukasiewicz – IPO w trosce o najwyższą jakość.
 
Z przyjemnością informujemy, że Łukasiewicz - IPO przeszedł pozytywnie audyt w nadzorze PCBC i CCJ WAT i po raz kolejny otrzymał Certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań: PN-EN ISO 9001:2015-10, ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016. Jednym z celów Łukasiewicz – IPO jest zapewnienie produktów i usług o wysokiej jakości, co gwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony system zarządzania jakością wg międzynarodowych standardów.


Piknik innowacji rolniczych NCBR

W dniu 10 sierpnia 2020 r. w Skierniewicach, w ramach otwarcia przez NCBR konkursu "Szybka Ścieżka - Agrotech", odbył się piknik innowacji rolniczych, podczas którego Łukasiewicz – IPO zaprezentował projekt, realizowany w ramach POIR, wspólnego przedsięwzięcia SYNChem (NCBR – Synthos S.A). Projekt dot. opracowania innowacyjnej technologii otrzymywania acetamiprydu, jednego z najważniejszych insektycydów stosowanych w uprawach rolniczych i ogrodniczych bezpiecznego dla pszczół.

więcej informacjiUwaga zmiana adresu internetowego.

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego zmienia adres strony internetowej z ipo.waw.pl na
ipo.lukasiewicz.gov.pl
. Wraz ze zmianą domeny, zmienione zostają również adresy mailowe.

Dlaczego zmieniamy domenę?
Łukasiewicz – IPO z 33 innymi instytutami z całej Polski, tworzy trzecią, co do wielkości organizację badawczo–rozwojową w Europie. Dla spójnego wizerunku i promocji marki Łukasiewicz wdrażamy jednolity system identyfikacji wizualnej.
Łukasiewicz - nowy brand naszego Instytutu

Od 1 kwietnia 2019 r. ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Organicznego wraz z 35 innymi, zlokalizowanymi w całej Polsce, tworzy trzecią co do wielkości organizację R&D w Europie. Z ośmioma tysiącami pracowników oraz ponad 1.3 mld przychodów generowanych ze sprzedaży technologii, produktów i usług Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ zwiększa szanse swoich Klientów na międzynarodowe granty i pozyskiwanie partnerów gospodarczych. Mamy ambitne plany rozwojowe i chcemy je realizować wspólnie z biznesem. Jako czołowy gracz na europejskim rynku badań i rozwoju dokładamy starań, aby marka ŁUKASIEWICZ była jeszcze silniej kojarzona z najnowszymi trendami i innowacjami. Dlatego z początkiem 2020 roku rozpoczynamy wdrażanie nowego, jednolitego systemu identyfikacji wizualnej.

Więcej informacji
Informujemy, że Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów (BL) uzyskało CERTYFIKAT AKREDYTACJI, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Dla Laboratorium jest to już 16 wydanie certyfikatu.
Zakres akredytacji dostępny jest TUTAJ oraz na stronie internetowej PCA.
Dziękujemy za okazane zaufanie do naszych usług i zapraszamy do współpracy!Wizyta Prezesa Centrum Łukasiewicz
– Piotra Dardzińskiego w Instytucie
.

W piątek 17 stycznia Kierownictwo Centrum Łukasiewicz gościło w naszym Instytucie, zgodnie z zapowiedzianym planem wizyt w instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Miło nam poinformować, że gospodarzem pierwszej wizyty w roku 2020 był nasz Instytut.

Więcej informacjiTargi TSW 2020

W dniach 15-16 stycznia 2020 r. ŁUKASIEWICZ - IPO uczestniczył, jako wystawca w X jubileuszowej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2020, w Nadarzynie.

Więcej informacjiUprzejmie informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, został upoważniony do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych – Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. – Dz. U. poz. 1759.
Do grupy towarów niebezpiecznych, zgodnie z międzynarodową umową RID/ADR, zaliczana jest również zdecydowana większość wyrobów pirotechnicznych. Aktalny adres e-mailowy adrpyro@ipo.waw.pl jest specjalnie dedykowany do obsługi klientów zainteresowanych uzyskaniem stosownych certyfikatów z zakresu wyrobów pirotechnicznych.Dual Use Research Technical Expert Group

Komisja Europejska w ramach prac Grupy Roboczej ds. towarów Podwójnego Zastosowania (Dual Use Working Party) zaprosiła do współpracy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie opiniodawstwa dot. opracowania wytycznych dla uczelni wyższych i instytucji naukowych udostępniania informacji o pracach nad technologiami           i towarami objętymi kontrolą obrotu zgodnie                               z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009. W pracach podgrupy technicznej (Dual Use Research Technical Expert Group), w dn. 16.10.2019 r. w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele instytutów: ŁUKASIEWICZ-Instytut Przemysłu Organicznego, ŁUKASIEWICZ-Instytut Technologii Elektronowej oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości                   i Technologii. ŁUKASIEWICZ-IPO reprezentowała                   dr inż. Katarzyna Gańczyk-Specjalska ekspert z obszaru materiałów wysokoenergetycznych.ŁUKASIEWICZ – IPO uzyskał dofinansowanie na realizację projektu

30 sierpnia br. ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Organicznego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) podpisali umowę na dofinansowanie projektu, pt. „Modernizacja energetyczna budynku laboratoryjnego nr 5 IPO w Warszawie” w ramach programu POIS, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.Central European Journal of Energetic Materials (CEJEM)

Kwartalnik Central European Journal of Energetic Materials wydawany przez ŁUKASIEWICZ - IPO, wg. nowego wykazu czasopism naukowych MNISW uzyskał 70 pkt. Został oceniony na tym samym poziomie, jak międzynarodowe czasopisma o podobnej tematyce: Journal of Energetic Materials (wydawca TAYLOR & FRANCIS INC, USA) oraz Propellants Explosives Pyrotechnics (wydawca WILEY-VCH VERLAG GMBH, Germany).

Zapraszamy do współpracy z czasopismem.
www.wydawnictwa.ipo.waw.pl
XVI Konferencja Naukowa IPOEX 2019


W dniach 17-19.06.2019 r. w Ustroniu odbyła się XVI Konferencja Naukowa IPOEX 2019 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie - Bezpieczeństwo”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższego Urzędu Górniczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Więcej informacjiAktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY