polprzewodniki        

PÓŁPRZEWODNIKI I METALE ORGANICZNE – MATERIAŁY DLA ELEKTRONIKI XXI WIEKU”.

W dniu 19 grudnia 2012 r. dla Pracowników Zakładów Badawczych IPO został wygłoszony kolejny wykład, tym razem nt. polimerów przewodzących, którego autorem był prof. dr hab. inż. Adam Proń z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, specjalista z dziedziny chemii 
i inżynierii materiałów oraz chemii fizycznej polimerów. 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym prelegentom za przyjęcie zaproszeń 
i wygłoszenie ciekawych prelekcji oraz słuchaczom za przybycie. 
O następnych wykładach powiadomimy już wkrótce. 

 BUD-11

NANOTECHNOLOGIE W KOSMETYKACH

W dniu 5 grudnia 2012 r. dla Pracowników Zakładów Badawczych IPO zostało zorganizowane seminarium, którego prelegentem był dr inż. Tomasz Kobiela z Zakładu technologii 
i Biotechnologii Środków Leczniczych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Dr inż. T. Kobiela wygłosił wykład, pt. „Nanotechnologie w kosmetykach”.

Dziękujęmy serdecznie wszystkim za przybycie.

szkolenie-obronne-miniaturka 

Szkolenie Obronne Ministerstwa Gospodarki

W dniu 3 października br. odbyło się w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie, szkolenie obronne dla pracowników urzędów centralnych i jednostek podległych lub nadzorowanych wykonujących zadania obronne.
Szkolenie było zorganizowane wspólnie z Ministerstwem Gospodarki zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozp. Rady Ministrów z 13.01.2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn.zm). Szkolenie zgromadziło 60 uczestników z ww.  jednostek i dotyczyło problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa.

Podziękowanie

 
 ipoex2012

Konferencja IPOEX 2012 zakończona

W dniach 4-6 czerwca 2012 odbyła się w Ustroniu Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2012, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”, zorganizowana przez Instytut Przemysłu Organicznego i firmę JAKUSZ SZB. Była to już IX edycja konferencji poświęconej tematyce z zakresu technologii wytwarzania oraz zastosowania materiałów wybuchowych dla celów militarnych i cywilnych, bezpieczeństwa stosowania ich w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz utylizacji. W trakcie trwania konferencji wygłoszono 32 referaty oraz przedstawiono 14 posterów.
Gościem honorowym konferencji był gen. Mirosław Hermaszewski, który wygłosił wykład wprowadzający, pt. „Energetyczne materiały pędne w rakietowej technice kosmicznej”.

Konferencja, zgromadziła ponad 100 uczestników spośród większości polskich ośrodków akademickich, takich jak: Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego oraz takich instytutów badawczych i firm, jak: m.in.: Główny Instytut Górnictwa, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR”, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, KGHM Polska Miedź SA, NITROERG SA, Bumar Amunicja SA, MAXAM Polska Sp. z o.o., BUMAR Sp. z o.o., Austin Powder Polska Sp. z o.o., ORICA Poland Sp. z o.o., NITRO-CHEM SA., ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o., Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. oraz wielu przedstawicieli kopalń polskiego górnictwa.

W konferencji wzięli udział goście z zagranicy, w tym m.in. z Ukrainy, Słowacji, Czech.
Wykłady prowadzone były w j. polskim i angielskim.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
- Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Patronat medialny nad IPOEX 2012 objął Miesięcznik CHEMIK.
Sponsorami konferencji były firmy MAXAM Polska Sp. z o.o. oraz NITROERG SA.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie.
Mamy nadzieję, iż Konferencja IPOEX zostanie wpisana na stałe do kalendarza istotnych wydarzeń branży materiałów wybuchowych i będzie się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem podczas kolejnych edycji – już dziś zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Konferencji IPOEX 2013, której jubileuszowa edycja planowana jest w dniach 3-5 czerwca 2013 w Ustroniu.

Relacja z konferencji.

certyfikatcejem-m

CEJEM w bazie Web of Science SM

Miło nam poinformować, że wydawany przez Instytut kwartalnik „Central European Journal of Energetic Materials” pomyślnie przeszedł selekcję w Thomson Reuters i został włączony do Web of Science SM – największej bazy cytowań. Cent. Eur. J. Energ. Mater. jest indeksowany i abstraktowany w następujących produktach Thomson Reuters:
- Chemistry Citation Index;
- Current Contents/Engineering Computing and Technology;
- Journal Citation Reports/Science Edition;
- Materials Science Citation Index;
- Science Citation Index Expanded.

Warto też wspomnieć, że kilka miesięcy wcześniej nasz kwartalnik został włączony do bazy Scopus (wydawca Elsevier) z komentarzem recenzentów: “This is a fine journal that consistently publishes articles of high academic quality, and which shows evidence for tight editorial control.”

poradnik b.hancyk-miniaturka

"ADR, REACH, CLP Niebezpieczne chemikalia - poradnik"

Systemy bezpieczeństwa chemicznego w transporcie, obrocie i produkcji - ADR, REACH i CLP. To tematyka nowo wydanego przez miesięcznik „Atest - Ochrona Pracy” poradnika autorstwa, mgr inż. Bolesława Hancyka, wieloletniego pracownika Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej w IPO, wybitnego specjalisty z dziedziny bezpieczeństwa chemicznego. Eksperta ONZ w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych, członka Komitetu Ekspertów ds. Transportu i GHS 
Poradnik adresowany jest do pracowników firm produkujących chemikalia, dystrybutorów oraz osób zatrudnionych w transporcie, a także do funkcjonariuszy służb nadzoru.

Zachęcamy do lektury!

Spis Treści

Więcej informacji

IMG 3649 

W kwietniu br. w Krynicy odbyło się XXI Seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”

To już dwudzieste pierwsze spotkanie z przedstawicielami przemysłu chemicznego. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy Seminarium wysłuchali wielu referatów i wystąpień, zorganizowane były cztery sesje tematyczne z zakresu:

  • Spostrzeżeń i wniosków wynikających z implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej w 2011 r. w aspekcie światowym i krajowym.
  • Problemów deklaracji i inspekcji związanych z realizacją Konwencji o zakazie broni chemicznej w 2011 r.
  • Wybranych problemów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym min. informacja o tworzonym w Tarnowie Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.
  • Kompetencji IPO, jako potencjalnego członka Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie.

Gościem honorowym XXI Seminarium był Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa. To właśnie w Tarnowie powstała inicjatywa utworzenia platformy międzynarodowej współpracy z zakresu bezpieczeństwa chemicznego.

Uczestników konferencji powitała Pani Emilia Klimaszewska, Radca Ministra w Departamencie Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki oraz Pani Urszula WyrzykowskaDyrektor Instytutu Przemysłu Organicznego. Wykład wprowadzający na temat aktualnych wyzwań stojących przed krajowym przemysłem, wygłosił Pan Jerzy Majchrzak,Dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W swojej prezentacji poruszył m.in. problemy związane z ochroną środowiska, w tym emisji dwutlenku węgla, polityki klimatycznej UE oraz Dyrektywy Seveso II, która z założenia ma przyczyniać się do zapobiegania i ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych.

Wśród prezentacji na seminarium nie mogło zabraknąć również tematów związanych z innymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa w tym np. podczas „EURO 2012”. Pan Generał Ryszard Frydrych, Szef Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w MON przedstawił referat pt. „Obrona przed bronią masowego rażenia w czasie mistrzostw EUROPY w piłce nożnej EURO 2012”. Podczas wykładu zostały poruszone ważne tematy, jak min.: organizacja systemu dowodzenia wydzielonymi siłami i środkami SZ RP do zabezpieczenia EURO 2012, rodzaje zagrożeń, elementy obrony przed bronią masowego rażenia na polskich stadionach, w tym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Gość honorowy natomiast zapoznał uczestników z nową inicjatywą, jaką jest utworzone niedawno „Międzynarodowe Centrum ds. Bezpieczeństwa Chemicznego” w Tarnowie. Do głównych zadań Centrum będzie należało przeciwdziałanie niewłaściwemu użyciu substancji chemicznych, promocja gotowości do przeciwdziałania niewłaściwemu użyciu substancji chemicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w fabrykach chemicznych i transporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, a także problematyka szkoleniowa z obszaru bezpieczeństwa.

Organizatorzy Seminarium dziękują Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Seminarium – prelegentom za ciekawe referaty, uczestnikom za czynny udział w dyskusjach i imprezach towarzyszących. Mamy nadzieję, iż Seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej...” wpisane już na stałe do kalendarza istotnych wydarzeń branży przemysłu chemicznego będzie się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem podczas kolejnych edycji.  

Seminarium w obiektywie  

IMG 3649 IMG 3701 IMG 3706

 CECD-ESTCE-miniaturka

„Energetics Science and Technology in Central Europe”

W związku z promocją nowej książki pt. „Energetics Science and Technology in Central Europe”. 23 marca br. mieliśmy przyjemność gościć osobiście jednego z głównych pomysłodawców wydawnictwa. Należy wspomnieć, iż w publikacji będzie można znaleźć obszerny rozdział dotyczący wydawanego przez nasz Instytut kwartalnika „Central European Journal of Energetic Materials”.

Więcej informacji

 
 
tabl-BC

Wykonywanie czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie został upoważniony przez Ministra Gospodarki do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych klas 1-3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9.

Zarządzenie MG z dnia 15 marca 2012 r. 

 
zdjęcie IPO 

„Biotransformacje z udziałem drożdży”

W dniu 15 marca 2012 r. w IPO obyło się seminarium p.t. „Biotransformacje z udziałem drożdży”, którego prelegentem była prof. dr hab. inż. Ewa Białeckia-Florjańczyk z Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności SGGW. 

 
atest-miniaturka

Rozpoznawanie zagrożeń podstawą systemów klasyfikacji substancji niebezpiecznych

„Stosowane obecnie w UE metody badań zagrożeń fizykochemicznych były opracowywane i udoskonalane przez ekspertów w dwóch organizacjach międzynarodowych ONZ i OECD. [...] W Polsce badania właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych, wykonywane są zgodnie ze wspomnianymi wyżej metodami. W Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) w Warszawie badania wykonywane są w ramach dwóch akredytowanych systemów jakości: DPL (Dobra Praktyka Laboratoryjna) oraz PN-EN ISO 17025, dla potrzeb dokumentacji rejestracyjnych substancji wymaganych przez rozporządzenie REACH, jak również do klasyfikacji towarów niebezpiecznych w transporcie zgodnie z przepisami ADR/RID.”  [Źródło: Atest – Ochrona Pracy 4/2011]

Więcej informacji 

 

Substancje Czynne i Produkty Biobójcze 

W dniu 30 stycznia 2012 r. odbyły się warsztaty dot. wypełniania dokumentacji dla substancji czynnej i produktu biobójczego. 

Instytut Przemysłu Organicznego miał Patronat Merytoryczny nad tym wydarzeniem.

Substancje-czynne-i-produkty-biobojcze1

Miejsce warsztatów: Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa

Więcej informacji na stronie                                                                                        www.konferencje.mostwanted.pl/substancje_czynne_produkty_biobojcze

 

  The Regional Course for Analytical Chemists

W dniach 17-21 października 2011, Instytut Przemysłu Organicznego, na zlecenie Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), zorganizował i przeprowadził kurs dla chemików analityków współpracujących ze służbami celnymi. Kurs dotyczył wymagań Konwencji o Zakazie Broni chemicznej, metod analizy związków chemicznych związanych z produkcją bojowych środków trujących, metod klasyfikacji związków chemicznych. W kursie uczestniczyło 12 kursantów z 10 krajów Europy Wschodniej. Oprócz pracowników IPO zajęcia prowadzili pracownicy Centralnego Laboratorium Służb Celnych i pracownicy OPCW. Uczestnicy ocenili wysoko przydatność i poziom kursu.

Regional-Course-forAnalitycal1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktualności - archiwum IPO


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002


2001