______________________________


      

Proponowane strony


Badania identyfikacyjne


Wykonywanie analiz identyfikacyjnych i ilościowych substancji i preparatów chemicznych, w tym badań pięcioszarżowych środków ochrony roślin. Oznaczanie pozostałości substancji organicznych w różnego typu matrycach (np. pozostałości środków ochrony roślin lub zanieczyszczeń przemysłowych w wodzie, glebie, materiale roślinnym i żywności).

Kontakt:
Kierownik Zakładu
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295

Z-ca Kierownika
mgr inż. Andrzej Chałas 
tel. 22 88 41 364