______________________________


      

Proponowane stronyHistoria Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz - IPO) sięga roku 1947, w którym w ramach Głównego Instytutu Mechaniki utworzono Instytut Materiałów Wybuchowych. Na bazie tego Instytutu z dniem 1 stycznia 1952 roku powstał Instytut Chemii Stosowanej. Po połączeniu go z Instytutem Barwników i Półproduktów 1 stycznia 1958 r. powstał Instytut Przemysłu Organicznego. Od 1 kwietnia 2019 roku Instytut należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz i działa pod obecną nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego.

Łukasiewicz - IPO realizuje badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach:

  • chemii i technologii środków ochrony roślin i produktów biobójczych, leków weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej, środków pomocniczych (chemikaliów specjalnych) i półproduktów organicznych,
  • chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych,
  • bezpieczeństwa chemicznego związanego z produkcją, obrotem i stosowaniem substancji i preparatów chemicznych oraz zagrożeń elektrycznością statyczną,
  • toksykologii i ekotoksykologii,
  • właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych.

Na wykonywane badania Łukasiewicz - IPO posiada certyfikaty jakości wydane przez: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), Polskie Centrum Akredytacji (PCA), Inspektora ds. Substancji Chemicznych, Centrum Certyfikacji Jakości WAT, Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International Council. Instytut wykonuje także szereg zadań stałych i doraźnych na zlecenie centralnej administracji państwowej.