Warsaw Industry Week

W dniach 14-16.11.2017 r. Instytut Przemysłu Organicznego brał udział jako wystawca w II edycji Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych „Warsaw Industry Week”, organizowanym w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczo Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Pierwszego dnia Targów odbyła się konferencja, pt. „Chemiczne Instytuty Badawcze dla Rozwoju Polskiej Gospodarki”, podczas, której dr inż. Krzysztof Bajdor – Dyrektor IPO, wygłosił referat, pt. „Produkty chemii specjalistycznej w 70-cio letniej działalności Instytutu Przemysłu Organicznego”. Organizatorem konferencji była Rada Główna Instytutów Badawczych.
Wśród wystawców Targów znalazły się takie jednostki naukowe, jak: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Lotnictwa oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

   
Naukowa Rada Doradcza OPCW – nowi członkowie

20 października br. w Hadze odbyło się 26 posiedzenie Naukowej Rady Doradczej (Scientific Advisory Board) Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Podczas tego posiedzenia zostały wręczone nominacje na nowych członków rady. Miło nam jest poinformować, że dr inż. Maciej Śliwakowski, Kierownik Zakładu Analitycznego IPO został powołany przez Dyrektora Generalnego OPCW do Naukowej Rady Doradczej OPCW z dniem 09.10.2017 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele 25 państw (Norwegia, Iran, Kuba, Algieria, Francja, Niemcy, Australia, Singapur, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja, Hiszpania, USA, Brazylia, Mauritius, Indie, Rosja, Sudan, Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Południowa Afryka, Pakistan i Polska).

https://www.opcw.org/news/article/opcw-scientific- advisory-board- drafts-science- and-technology-report-to- fourth-review- conference-of- the-chemical- weapons-convention/Piknik integracyjny z okazji jubileuszu - 15.09.2017 r. 

Ponad 190 osób wspólnie bawiło się w piątkowe popołudnie na pikniku integracyjnym zorganizowanym z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia dla pracowników Instytutu Przemysłu Organicznego. Była to okazja do spotkania się ze wszystkimi pracownikami IPO również z zamiejscowych placówek.

Więcej informacjiObchody Jubileuszu 70-lecia IPO

14 września 2017 r. w budynku Laboratorium Zamku Ujazdowskiego w Warszawie odbyły się obchody 70-lecia Instytutu Przemysłu Organicznego pod honorowym patronatem Ministrerstwa Rozwoju. Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele nauki, przemysłu oraz organów administracji rządowej oraz instytucji pozarządowych. W obchodach jubileuszu uczestniczyli również członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Biura ds. Substancji Chemicznych.
Zgromadzonych gości oraz pracowników Instytutu powitał Dyrektor IPO dr inż. Krzysztof Bajdor, który w pierwszych słowach podziękował za tak liczne przybycie, a następnie przedstawił pokrótce historię utworzenia Instytutu Przemysłu Organicznego, jego rozwój i osiągnięcia.
W dalszej części spotkania wystąpili: dr hab. inż. Bogdan Florczak, prof. IPO (Z-ca Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego IPO), dr inż. Arkadiusz Białek (Z-ca Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego IPO) oraz dr Przemysław Fochtman (Kierownik Oddziału IPO w Pszczynie), którzy omówili główne piony działalności, tj. działalność na rzecz bezpieczeństwa, obronności państwa i techniki strzałowej, działalność na rzecz bezpieczeństwa procesowego i środowiskowego w przemyśle chemicznym, obszar technologii produktów biologicznie czynnych oraz działalność IPO/O. Pszczyna w zakresie badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych. Prelegenci przedstawili również ofertę poszczególnych Zakładów Badawczych. Następnie wystąpili zaproszeni goście, którzy przekazali okolicznościowe adresy. Padło wiele słów uznania oraz podziękowań za wieloletnią, dotychczasową współprace. W trakcie uroczystości zostały wręczone okolicznościowe podziękowania i medale pamiątkowe pracownikom IPO z długoletnim stażem pracy oraz w dowód uznania przedstawicielom instytutów i firm partnerskich za wieloletnią, owocną współpracę. Oficjalną część uroczystości zamknął występ duetu smyczkowego „Violladies”.

Galeria zdjęćII Warsztaty CBRNE Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy

W dniu 27 czerwca 2017 z inicjatywy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy na terenie Zakładów POLON ALFA w Bydgoszczy przeprowadzono szkolenie z zakresu akcji antyterrorystycznych dotyczących zdarzeń o charakterze CBRNE EOD (chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych). Wśród zaproszonych znalazł się zespół IPO specjalizujący się w tematyce imitatorów skażeń chemicznych bojowymi środkami trującymi (BST) oraz znaczników UV. Poproszono nas o prezentację systemów detekcji skażeń BST pokazywanych wcześniej na konferencji naukowo szkoleniowej CBRN dla jednostek ratowniczo gaśniczych PSP oraz konferencji Krajowego Systemu Wykrywania Zgrożeń i Alarmowania organizowanej przez COAS.

Oprócz pokazu akcji ratunkowej w symulowanym zdarzeniu szkoleniowym z elementami zagrożeń radiologicznych i wybuchowych, na terenie warsztatów zorganizowano stoiska tematyczne, w których prezentowano sprzęt i techniki prowadzenia akcji w warunkach zagrożeń o różnym charakterze. W warsztatach ze strony IPO udział wzięli mgr Krzysztof Zwierzyński i mgr Marek Petryka. Na stoisku IPO wspólnym z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego prezentowano szkoleniowe imitatory BST i ich wykrywanie za pomocą etatowych elektronicznych detektorów skażeń chemicznych typu AP4C i RAID 100M będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP oraz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP. Ponadto prezentowano system znaczników UV w zastosowaniu do prowadzenia szkoleń ratowników w zakresie rozprzestrzeniania i likwidacji skażeń chemicznych. Zainteresowani uczestnicy otrzymali prospekty informacyjne dotyczące prezentowanych sytemów.

Więcej informacji


Kongres "Polska Chemia" 2017

W dniach 7-8 czerwca br. w Toruniu odbył się Kongres “Polska Chemia” – jedno z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w kraju, organizowane przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego, skupiające m.in. przedstawicieli przemysłu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Z ramienia IPO w Kongresie uczestniczyli: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor IPO oraz Pan Arkadiusz Białek, Z-ca Dyrektora IPO.
Konferencja IPOEX 2017

W dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Ustroniu odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2017, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Przemysłu Organicznego. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Konferencja IPOEX jest organizowana cyklicznie od 2004 roku, jej głównym celem jest stworzenie forum dla naukowców i praktyków do przedstawienia i omówienia bieżących zagadnień związanych z problematyką wytwarzania i bezpiecznego stosowania materiałów wybuchowych. Podczas trzydniowych obrad uczestnicy konferencji wysłuchali wielu referatów i wystąpień (wygłoszono 28 referatów i zaprezentowano 17 posterów), których tematyka obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: chemia i technologia wytwarzania materiałów wybuchowych, bezpieczeństwo stosowania ich w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, bezpieczeństwo proce sów przemysłowych oraz utylizacja materiałów wybuchowych. Konferencja IPOEX rokrocznie skupia w jednym miejscu liczne grono uczestników z obszaru górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego, surowców skalnych i innych kopalin, a także z instytutów badawczych, ośrodków akademickich oraz firm związanych z branżą materiałów wybuchowych. Konferencję IPOEX 2017 wspierały firmy: NITRO-CHEM S.A., NITROERG S.A., MESKO S.A. oraz Austin Powder Polska Sp. z o.o., a patronat medialny sprawował magazyn KRUSZYWA Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację konferencji IPOEX 2017 i przyczyniły się do jej sukcesu oraz już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konferencji, która planowana jest w dniach 11 - 13 czerwca 2018 r.Warsztaty dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi

W dniach 29-31.05 br. w Serbii, specjaliści z IPO: Zbigniew Krasnodębski i Edyta Łącka, jako członkowie międzynarodowego Konsorcjum wdrażającego Projekt CBRN CoE Nr 44, pt.: „Wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenie bronią masowego rażenia i współpracy regionalnej w Europie Południowo Wschodniej Kaukazu Południowego, Mołdowy i Ukrainy”, przeprowadzili warsztaty dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi oraz postępowania z materiałami niebezpiecznymi w transporcie. Nasi eksperci zorganizowali, a następnie uczestniczyli w procesie tworzenia Standardowych Procedur Operacyjnych dla serbskich służb pierwszego kontaktu reagowania na wypadek z udziałem substancji chemicznych. Był to kolejny etap projektu organizowany w dziewięciu krajach – beneficjentach.
Szkolenie w ramach projektu CBRN CoE nr 42

W dniach 22-26 maja 2017 w Belgii, w ramach realizacji projektu CBRN CoE nr 42 "Bezpieczeństwo chemiczne w regionie Afryki Środkowej i Wschodniej", odbyły się wykłady dla uczestników z Kongo i Burundi. Szkolenie było prowadzone przez ekspertów IPO, uczestników projektu: dr Katarzynę Drożdżewską, dr inż. Joannę Szczygielską i mgr Paulinę Flasińską. Tematyka wykładów dotyczyła obowiązującego europejskiego prawodawstwa dla materiałów niebezpiecznych (rejestracja i klasyfikacja REACH, CLP, karty charakterystyki MSDS, RID/ADR, GHS, składowanie produktów przeterminowanych, wprowadzanie na rynek produktów zawierających niebezpieczne chemikalia, a także zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym. W szkoleniu oprócz przedstawicieli w/w Państw uczestniczyli również: ekspert ds. konwencji sztokholmskiej dotyczącej trwałych substancji organicznych POP w Burundi, prof. Jérôme Karimumuryango oraz Théophile Ndikumana, profesor z Uniwersytetu w Bużumbura. Obaj eksperci byli zainteresowani kontynuacją współpracy z IPO oraz możliwością wymiany doświadczeń, która obejmowała by również wymianę kadry naukowej w ramach innych programów europejskich. Dodatkowym aspektem współpracy była by możliwość organizacji staży.
W trakcie szkolenia odbyła się również wizyta uczestników w JRC Geel (dawniej IRMM- Institute of Reference Materiale and Measurement). Jest to jeden z 6 instytutów Wspólnotowego Centrum Badawczego. Prowadzi on prace nad opracowaniem metod pomiarowych i produkuje materiały odniesienia dla badań żywności, medycyny, biotechnologii i ochrony środowiska, działa także w dziedzinie bezpieczeństwa nuklearnego.


Ćwiczeniach dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi

W dniach 24-27.04 br. w Serbii, specjaliści z IPO: Zbigniew Krasnodębski i Andrzej Chałas, jako członkowie międzynarodowego Konsorcjum wdrażającego Projekt CBRN CoE Nr 44, pt.: „Wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenie bronią masowego rażenia i współpracy regionalnej w Europie Południowo Wschodniej Kaukazu Południowego, Mołdowy i Ukrainy”, uczestniczyli w ćwiczeniach dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi. Nasi eksperci współorganizowali, obserwowali          i oceniali sztabowe ćwiczenia komunikowania się służb serbskich oraz ćwiczenie polowe reagowania na wypadek wycieku toksycznego gazu z instalacji przemysłowej. Było to jedno z serii ćwiczeń organizowanych w dziewięciu krajach objętych Projektem.

     


IPO Oddział w Pszczynie uzyskał pełną akredytację AAALAC

Informujemy, że IPO Oddział w Pszczynie otrzymał pełną akredytację AAALAC przyznaną przez Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International Council. Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce, która uzyskała taką akredytację.Pełna akredytacja AAALAC oznacza wysokie standardy, odpowiedzialność i troskę o dobro zwierząt laboratoryjnych.

http://www.aaalac.org/accreditedorgsdirectorysearch/ aaalacprgms.cfm


“REACH 2018 SME workshop – road to successful registration”

W dniach 9 - 10 marca 2017 w Wiedniu odbyły się warsztaty pt. “REACH 2018 SME workshop – road to successful registration”. Zorganizowane przez ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów), UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) oraz WKÖ (Austrian Economic Chambers). W wydarzeniu brały udział dr inż. Joanna Szczygielska i mgr Agata Gaca z Z-du Bezpieczeństwa Chemicznego oraz Elektryczności Statycznej, które zajmują się zagadnieniami dotyczącymi rejestracji substancji w REACH. Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że w przypadku dokonania wstępnej rejestracji substancji wytwarzanych lub importowanych spoza UE w ilości powyżej 1 tony, ale nieprzekraczającej 100 ton rocznie, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, termin rejestracji zgodnie z REACH, upływa 31 maja 2018 r. W przypadku substancji, która nie została jeszcze wstępnie zarejestrowana, termin późniejszej rejestracji wstępnej upływa 31 maja 2017 r.

http://ipo.waw.pl/zak%C5%82ady-badawcze/zak%C5%82ad-bezpieczenstwa-chemicznego-i-elektrycznosci-statycznej-bc/doradztwo-w-zakresie-reach.html
Wizyta kierownictwa Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń 


W dniu 16 luty 2017 r. Instytut Przemysłu Organicznego gościł przedstawicieli Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w składzie: kmdr Jacek Barański - Dowódca COAS, ppłk Krzysztof Budyn - Z-ca Dowódcy COAS oraz kpt. Sylwia Pietrzyk. Jest nam miło poinformować, że podczas spotkania dr inż. Maciej Śliwakowski - Kierownik Zakładu Analitycznego IPO otrzymał podziękowanie od Kierownictwa COAS za okazane wsparcie i pomoc w zdobywaniu wiedzy, dot. analizy związków objętych Konwencją ds. Zakazu Broni Chemicznej. Podziękowanie uroczyście wręczył kmdr Jacek Barański, Dowódca COAS. 

                                                                                                                                                 Serdecznie gratulujemy.
Otwarcie nowego budynku laboratoryjnego
 


W dniu 9 lutego br. w Oddziale IPO, w Pszczynie dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku laboratoryjnego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor Instytutu oraz Pan Przemysław Fochtman, Kierownik Oddziału IPO w Pszczynie.