______________________________


      

Proponowane stronySIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
Poszukuje kandydatów na stanowiska

Jeżeli interesują Cię aktualne oferty pracy w innych instytutach badawczych w BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wejdź na stronę:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-instytutow-badawczych-i-pionu-badawczego-w-instytutach-sieci-badawczej-lukasiewicz

Specjalista APLIKUJ ID: 5/2022/Spec/FGK
zakres zawodowy: księgowość
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-01-17

Młodszy Specjalista/Specjalista APLIKUJ ID: 4/2022/MłSpec/Spec/PE
zakres zawodowy: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-01-12

Młodszy Specjalista/Specjalista APLIKUJ ID: 3/2022/MłSpec/Spec/PE
zakres zawodowy: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-01-12

Młodszy Specjalista/Specjalista APLIKUJ ID: 2/2022/MłSpec/Spec/PE
zakres zawodowy: chemia
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-01-12

Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-29

Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-28

Główny Specjalista/Pełnomocnik Dyrektora ds. Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-13 Wynik naboru Data 2021-01-04

Młodszy Specjalista/Specjalista/ Starszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: analityka medyczna, medycyna laboratoryjna, weterynaria, biotechnologia, biologia lub kierunek pokrewny
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-06  

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: lekarz weterynarii
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-06  

Starszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: zamówienia publiczne, obsługa administracyjna, kontrola realizacji umów gospodarczych
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-01  Wynik naboru Data 2022-01-04

Specjalista lub Starszy specjalista lub Główny specjalista – Kierownik Działu Zarządzania Projektami APLIKUJ
zakres zawodowy: obsługa administracyjna projektów, w tym projektów dofinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych, w tym UE
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-11-25 Wynik naboru Data 2021-01-04

Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska 
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-11-22  


Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-11-22  Wynik naboru Data 2022-01-04

Specjalista ds. kadr (pion wsparcia) APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik administracji w zakresie obsługi kadrowej (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-22  Wynik naboru Data 2021-11-18

Młodszy Specjalista ds. kadr i płac (pion wsparcia) APLIKUJ
zakres zawodowy:pracownik administracji w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenia)  
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-22 Wynik naboru Data 2021-11-18

Młodszy specjalista/specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: technologia chemiczna, inżynieria procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa lub pokrewne.
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-08  Wynik naboru Data 2022-01-04

Młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: lekarz weterynarii
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-06 Wynik naboru Data 2021-01-04

Młodszy specjalista/specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik archiwum Laboratorium, pracownik Archiwum Zakładowego
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-06  Wynik naboru Data 2022-01-04

Młodszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: technologia chemiczna, inżynieria procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa lub pokrewne.
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-06

Główny specjalista/Lider Obszaru APLIKUJ
zakres zawodowy: technologia chemiczna, chemia
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-07  Wynik naboru Data 2021-11-18

pracownik obsługi APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik gospodarczy - utrzymanie czystości terenu zewnętrznego, pielęgnacja terenów zielonych oraz tzw. „złota rączka”
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-09-13 Wynik naboru Data 2021-10-28

specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-09-13 Wynik naboru Data 2021-12-01

pracownik techniczny/specjalista techniczny/młodszy specjalista  APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik obsługi technicznej obiektu oraz prace pomocnicze w zakr. prowadzonych badań
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-08-23   Wynik naboru Data 2021-08-26

Lider obszaru – Dyrektor Centrum Badań i Technologii (pion wsparcia)  APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, zarządzanie pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz podległym personelem
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-08-10  Wynik naboru Data 2021-08-26

Specjalista ds. kadr i płac APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik administracji w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenia)
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-08-06    Wynik naboru Data 2021-10-19

specjalista techniczny – elektryk, elektroenergetyk APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik działu technicznego z uprawnieniami do eksploatacji instalacji i sieci elektrycznej
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-08-06   Wynik naboru Data 2021-09-22

Specjalista lub Starszy specjalista lub Główny specjalista – Kierownik Działu Zarządzania Projektami APLIKUJ
zakres zawodowy: obsługa administracyjna projektów, w tym projektów dofinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych, w tym UE
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-08-03   Wynik naboru Data 2021-10-06

Młodszy specjalista lub Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: księgowość
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-07-02  Wynik naboru Data 2021-07-28

Lider Obszaru (pion badawczy) APLIKUJ
zakres zawodowy:technologia chemiczna, materiały wybuchowe
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-06-17  Wynik naboru Data 2021-07-26

Starszy specjalista (pion badawczy)  APLIKUJ
zakres zawodowy: technologia chemiczna, materiały wybuchowe
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-17  Wynik naboru Data 2021-07-27

Specjalista lub Starszy specjalista (pion wsparcia)  APLIKUJ
zakres zawodowy: księgowość
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-11 Wynik naboru Data 2021-09-27

Lider obszaru – Dyrektor Centrum Badań i Technologii (pion badawczy)  APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, zarządzanie pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz podległym personelem
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-08  Wynik naboru Data 2021-08-10

Główny specjalista - Kierownik Działu Komercjalizacji i Marketingu (pion wsparcia)   APLIKUJ
zakres zawodowy: marketing, sprzedaż - koordynowanie działań w ww. zakresie oraz podległych pracowników
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-08  Wynik naboru Data 2021-08-23

Specjalista ds. kadr i płac (pion wsparcia)    APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik administracji w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenia)
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-08  Wynik naboru Data 2021-08-04