______________________________


      

Proponowane stronySIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
Poszukuje kandydatów na stanowiska

Jeżeli interesują Cię aktualne oferty pracy w innych instytutach badawczych w BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wejdź na stronę:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-instytutow-badawczych-i-pionu-badawczego-w-instytutach-sieci-badawczej-lukasiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji APLIKUJ ID: 29/2022/ZasDyr/NBK
zakres zawodowy: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, zarządzanie pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz podległym personelem
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-06-15

Specjalista ds. kadr i płac APLIKUJ ID: 28/2022/Spec/NK
zakres zawodowy: kadry i płace
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-06-14

Młodszy Specjalista/Specjalista APLIKUJ ID: 27/2022/MłSpec/Spec/PE
zakres zawodowy: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-06-07

Pracownik obsługi APLIKUJ ID: 26/2022/Pracobs/FI
zakres zawodowy: pracownik fizyczny, ogrodnik
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-06-07

Specjalista APLIKUJ ID: 25/2022/Spec/BF
zakres zawodowy: chemik
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-05-12

Główny Specjalista, Kierownik Działu Komercjalizacji i Marketingu APLIKUJ ID: 24/2022/GłSpec/BK
zakres zawodowy: komercjalizacja i marketing
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-05-10

Starszy specjalista/Główny specjalista - Kierownik Działu Kadr i Płac APLIKUJ ID: 23/2022/StSpec/GłSpec/Kier/NK
zakres zawodowy: kadry i płace
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-04-14 Wynik naboru Data 2022-05-27

Starszy specjalista APLIKUJ ID: 22/2022/StSpec/FGK
zakres zawodowy: księgowość
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-04-11

Specjalista APLIKUJ ID: 21/2022/Spec/FA
zakres zawodowy: technik archiwista, archiwista
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-04-11 Wynik naboru Data 2022-05-26

Specjalista APLIKUJ ID: 18/2022/Spec/NK
zakres zawodowy: kadry i płace
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-03-28

Specjalista lub Starszy Specjalista lub Główny Specjalista APLIKUJ ID: 17/2022/Spec/StSpec/GłSpec/FP
zakres zawodowy: obsługa administracyjna projektów, w tym projektów dofinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych, w tym UE
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-03-28

Młodszy Specjalista APLIKUJ ID: 16/2022/MłSpec/BC
zakres zawodowy: technologia chemiczna, inżynieria procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska lub pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-03-25

Specjalista APLIKUJ ID: 15/2022/Spec/NJ
zakres zawodowy: biolog, chemik
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-03-21 Wynik naboru Data 2022-05-27

Młodszy specjalista/Specjalista APLIKUJ ID: 12/2022/MłSpec/Spec/PE
zakres zawodowy: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-03-04 Wynik naboru Data 2022-03-25

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista APLIKUJ ID: 14/2022/MłSpec/Spec/StSpec/PT
zakres zawodowy: zootechnika, analityka medyczne, medycyna laboratoryjna, weterynaria, biotechnologia, biologia lub kierunek pokrewny
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-03-04 Wynik naboru Data 2022-04-01

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista APLIKUJ ID: 13/2022/MłSpec/Spec/StSpec/PT
zakres zawodowy: lekarz weterynarii
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-03-04 Wynik naboru Data 2022-04-07

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista APLIKUJ ID: 10/2022/Spec/StSpec/GłSpec/PA
zakres zawodowy: zamówienia publiczne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-03-03 Wynik naboru Data 2022-04-20

SPECJALISTA APLIKUJ ID: 11/2022/Spec/BW
zakres zawodowy: Technologia chemiczna
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-03-02 Wynik naboru Data 2022-03-30

Specjalista/Starszy Specjalista APLIKUJ ID: 9/2022/Spec/PQ
zakres zawodowy: biolog, chemik, zootechnik lub pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-02-23 Wynik naboru Data 2022-04-07

Specjalista Techniczny/Młodszy Specjalista APLIKUJ ID: 8/2022/Spectech/BM
zakres zawodowy: elektryk, elektronik
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-02-10 Wynik naboru Data 2022-04-07

Młodszy Specjalista/Specjalista APLIKUJ ID: 7/2022/MłSpec/Spec/BM
zakres zawodowy: Chemia
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-02-10  Wynik naboru Data 2022-03-03

Specjalista APLIKUJ ID: 5/2022/Spec/FGK
zakres zawodowy: księgowość
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-01-17

Młodszy Specjalista/Specjalista APLIKUJ ID: 4/2022/MłSpec/Spec/PE
zakres zawodowy: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-01-12 Wynik naboru Data 2022-03-03

Młodszy Specjalista/Specjalista APLIKUJ ID: 3/2022/MłSpec/Spec/PE
zakres zawodowy: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-01-12 Wynik naboru Data 2022-02-18

Młodszy Specjalista/Specjalista APLIKUJ ID: 2/2022/MłSpec/Spec/PE
zakres zawodowy: chemia
Więcej informacji Data ogłoszenia 2022-01-12 Wynik naboru Data 2022-02-18

Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, pokrewne
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-29 Wynik naboru Data 2022-02-02

Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-28 Wynik naboru Data 2022-03-28

Główny Specjalista/Pełnomocnik Dyrektora ds. Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-13 Wynik naboru Data 2021-01-04

Młodszy Specjalista/Specjalista/ Starszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: analityka medyczna, medycyna laboratoryjna, weterynaria, biotechnologia, biologia lub kierunek pokrewny
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-06   Wynik naboru Data 2022-02-02

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: lekarz weterynarii
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-06  Wynik naboru Data 2022-03-03

Starszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: zamówienia publiczne, obsługa administracyjna, kontrola realizacji umów gospodarczych
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-12-01  Wynik naboru Data 2022-01-04

Specjalista lub Starszy specjalista lub Główny specjalista – Kierownik Działu Zarządzania Projektami APLIKUJ
zakres zawodowy: obsługa administracyjna projektów, w tym projektów dofinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych, w tym UE
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-11-25 Wynik naboru Data 2021-01-04

Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska 
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-11-22  Wynik naboru Data 2022-03-21


Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-11-22  Wynik naboru Data 2022-01-04

Specjalista ds. kadr (pion wsparcia) APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik administracji w zakresie obsługi kadrowej (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-22  Wynik naboru Data 2021-11-18

Młodszy Specjalista ds. kadr i płac (pion wsparcia) APLIKUJ
zakres zawodowy:pracownik administracji w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenia)  
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-22 Wynik naboru Data 2021-11-18

Młodszy specjalista/specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: technologia chemiczna, inżynieria procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa lub pokrewne.
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-08  Wynik naboru Data 2022-01-04

Młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: lekarz weterynarii
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-06 Wynik naboru Data 2021-01-04

Młodszy specjalista/specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik archiwum Laboratorium, pracownik Archiwum Zakładowego
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-06  Wynik naboru Data 2022-01-04

Młodszy specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: technologia chemiczna, inżynieria procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa lub pokrewne.
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-06  Wynik naboru Data 2022-03-21

Główny specjalista/Lider Obszaru APLIKUJ
zakres zawodowy: technologia chemiczna, chemia
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-10-07  Wynik naboru Data 2021-11-18

pracownik obsługi APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik gospodarczy - utrzymanie czystości terenu zewnętrznego, pielęgnacja terenów zielonych oraz tzw. „złota rączka”
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-09-13 Wynik naboru Data 2021-10-28

specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska
Więcej informacji Data ogłoszenia 2021-09-13 Wynik naboru Data 2021-12-01

pracownik techniczny/specjalista techniczny/młodszy specjalista  APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik obsługi technicznej obiektu oraz prace pomocnicze w zakr. prowadzonych badań
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-08-23   Wynik naboru Data 2021-08-26

Lider obszaru – Dyrektor Centrum Badań i Technologii (pion wsparcia)  APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, zarządzanie pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz podległym personelem
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-08-10  Wynik naboru Data 2021-08-26

Specjalista ds. kadr i płac APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik administracji w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenia)
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-08-06    Wynik naboru Data 2021-10-19

specjalista techniczny – elektryk, elektroenergetyk APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik działu technicznego z uprawnieniami do eksploatacji instalacji i sieci elektrycznej
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-08-06   Wynik naboru Data 2021-09-22

Specjalista lub Starszy specjalista lub Główny specjalista – Kierownik Działu Zarządzania Projektami APLIKUJ
zakres zawodowy: obsługa administracyjna projektów, w tym projektów dofinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych, w tym UE
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-08-03   Wynik naboru Data 2021-10-06

Młodszy specjalista lub Specjalista APLIKUJ
zakres zawodowy: księgowość
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-07-02  Wynik naboru Data 2021-07-28

Lider Obszaru (pion badawczy) APLIKUJ
zakres zawodowy:technologia chemiczna, materiały wybuchowe
Więcej informacji  Data ogłoszenia 2021-06-17  Wynik naboru Data 2021-07-26

Starszy specjalista (pion badawczy)  APLIKUJ
zakres zawodowy: technologia chemiczna, materiały wybuchowe
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-17  Wynik naboru Data 2021-07-27

Specjalista lub Starszy specjalista (pion wsparcia)  APLIKUJ
zakres zawodowy: księgowość
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-11 Wynik naboru Data 2021-09-27

Lider obszaru – Dyrektor Centrum Badań i Technologii (pion badawczy)  APLIKUJ
zakres zawodowy: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, zarządzanie pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz podległym personelem
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-08  Wynik naboru Data 2021-08-10

Główny specjalista - Kierownik Działu Komercjalizacji i Marketingu (pion wsparcia)   APLIKUJ
zakres zawodowy: marketing, sprzedaż - koordynowanie działań w ww. zakresie oraz podległych pracowników
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-08  Wynik naboru Data 2021-08-23

Specjalista ds. kadr i płac (pion wsparcia)    APLIKUJ
zakres zawodowy: pracownik administracji w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenia)
Więcej informacji  Data ogłoszenia  2021-06-08  Wynik naboru Data 2021-08-04