Zmiany w kierownictwie Instytutu Przemysłu Organicznego

Dyrektor Instytutu wręczyła nominacje na nowopowstałe stanowiska. Od dnia 14 listopada br.: - prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego; - dr inż. Arkadiusz Białek pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego; - mgr Sylwia Bieryło pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji. 

Więcej informacji Nowa oferta usług Zakładu BC
 
Miło nam jest poinformować, że Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC) IPO
przygotował dla Państwa nową ofertę wykonywanych usług. Jej treść została zamieszczona w zakładce Zakłady Badawcze. Można również ją znaleźć klikając tutaj.
 
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług proponowanych przez Zakład BC.

 
IPO i BC na Facebooku
 
Miło nam  jest poinformować, że od września br. Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) oraz Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC) posiadają swój profil na portalu społecznościowym Facebbok:
 
 
Na stronach znaleźć można informacje o nowościach, ciekawostkach i wydarzeniach związanych bezpośrednio
z działalnością IPO oraz Zakładu BC, ale również wyszukane i opracowane przez nas informacje o wydarzeniach
z obszaru nauki, np. konferencje, szkolenia, zmiany w przepisach itp.
 
Serdecznie Zapraszamy!
 
Specjalistyczne szkolenie nt. wykrywania i analizy środków chemicznych i ich prekursorów

W dniach 1-13.09.2014 r. odbyło się szkolenie, którego organizatorem był Instytut Przemysłu Organicznego. Kurs został zorganizowany w ramach projektu 1: "Identification and Strengthening of Forensic Capacities in the Area of Prevention of Organized Crime and Illicit Trafficking of Chemical Agents, Including Training and Equipment for Frontline Customs Officers", realizowanego w ramach inicjatywy EU CBRN CoE, finansowanej przez EU, przy współpracy z UNICRI.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele policji, straży granicznej i celników, z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii. Tematem szkolenia było wykorzystywanie sprzętu dostarczonego do tych krajów w ramach powyższego projektu do wykrywania i analizy substancji związanych z produkcją broni chemicznej w warunkach laboratoryjnych i w czasie kontroli granicznej. Kurs został przeprowadzony przez specjalistów z IPO we współpracy z Centralnym Laboratorium Celnym. 
Kurs został bardzo wysoko oceniony. Na prośbę uczestników przekazujemy wszystkim pracującym przy kursie podziękowania za wysoką jakość pracy, gościnność i atmosferę panującą na zajęciach. 

Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili J
  OZNACZANIE GRANICZNEGO STĘŻENIA TLENU DLA GAZÓW I PAR CIECZY
Badanie parametrów wybuchowości gazów i par cieczy - nowa metoda - nowoczesna aparatura

Nowe badanie w ofercie Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC)

Zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE (ATEX 137) priorytetem jest zapobieganie występowaniu atmosfer wybuchowych oraz dobór odpowiednich środków technicznych ochrony przeciwwybuchowej. Badanie GST jest pomocne przy ustalaniu marginesu bezpieczeństwa: maksymalnej dopuszczalnej ilości substancji palnej oraz tlenu w mieszaninie, a także wytypowanie najbardziej odpowiedniego gazu obojętnego (inertu).

Więcej informacji

bud-11
Zmiany na stanowiskach funkcyjnych

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 maja br. pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu 
Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC) oraz Zakładu Analitycznego (BA) 
zostało powierzone:
- Zakład BC - p.o. Kierownika Zakładu mgr inż. Michał Frączak
- Zakład BA - p.o. Kierownika Zakładu dr inż. Maciej Śliwakowski.

Serdecznie gratulujemy !

seminarium-w-Krynicy
XXIII seminarium pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…” 

Instytut Przemysłu Organicznego oraz Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego MG, w dniach 21-23 maja br. byli organizatorami XXIII seminarium pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji
o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”. Wydarzenie to było skierowane do instytucji i firm związanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym. Tematyka seminarium dotyczyła nie tylko implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego. 

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Seminarium – prelegentom za ciekawe referaty, uczestnikom za czynny udział w dyskusjach i imprezach towarzyszących.

krupski

Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym

Nitroerg S.A. i Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie Oddział w Krupskim Młynie, był organizatorem seminarium pt. „Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym, w pracach wyburzeniowych i specjalistycznych z użyciem materiałów wybuchowych”. Seminarium pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych (SPIS) odbyło się w dniu 8 maja 2014 r. w Krupskim Młynie k/Tarnowskich Gór.

Więcej informacji

okladka-piotrowski-wywiad

Wywiad z dr Tadeuszem Piotrowskim

Miło nam jest poinformować, że w miesięczniku „Przyjaciel przy pracy” 3/2014. Czasopismo poruszające tematy   związane  z  ochroną  człowieka  w   środowisku   pracy,  ukazał   się  wywiad
z pracownikiem IPO, dr Tadeuszem Piotrowskim, Kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego  i Elektryczności Statycznej.

Zachęcamy do lektury

  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2014

Instytut Przemysłu Organicznego we współpracy z firmą JAKUSZ Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej IPOEX 2014, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”,  która  odbyła się
w dn. 2 - 4 czerwca 2014 r. w miejscowości Ustroń Zawodzie. 

Konferencja Naukowa IPOEX jest organizowana od wielu lat, począwszy od 2004 roku i stanowi doskonałą platformę wymiany informacji i doświadczeń, jak również jest znakomitym miejscem integracji środowisk nauki i gospodarki. Podstawowym celem konferencji jest prezentacja osiągnięć, analiza oraz dyskusja na temat wytwarzania i zastosowania materiałów wybuchowych dla celów militarnych i cywilnych, bezpieczeństwa stosowania ich w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz ich utylizacji.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji 

www.konferencja.ipo.waw.pl

bud-11
Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Szczygielskiej
"Badania krystalizacji heksanitroheksaazaizowurtzytanu – CL-20"

Z przyjemnością informujemy, że dnia 31.01.2014 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgr inż.  Joanny Szczygielskiej  – pracownika  Zakładu  Bezpieczeństwa  Chemicznego
i Elektryczności Statycznej. Promotorem niniejszej rozprawy pt. "Badania krystalizacji heksanitroheksaazaizowurtzytanu – CL-20" był prof. dr hab. inż. WINCENTY SKUPIŃSKI (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska), zaś recenzentami: prof. dr hab. inż. ANDRZEJ MARANDA (Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) i dr hab. BERNARD MARCINIAK prof. AJD  (Wydział Matematyczno- Przyrodniczy,  Akademia  Jana  Długosza
w Częstochowie). Obrona zakończyła się pomyślnie i na najbliższej Radzie Naukowej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej zostanie złożony wniosek o nadanie mgr inż. Joannie Szczygielskiej tytułu doktora nauk chemicznych z wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy.

 UE HORYZONT 2020
Program Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR)

11 grudnia 2013. KE ogłosiła pierwsze konkursy w ramach HORYZONT 2020 na lata 2014 - 2015. Wnioski na udział w projektach można składać tylko elektronicznie poprzez stronę serwisu Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html 

Podział środków finansowych w ramach programu Horyzont 2020
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_11/b6002228c0c8198341cf20a948ee5708.pdf

W głównej mierze projekty realizowane będą przez Konsorcja min. 3 partnerów z krajów członkowskich.

Program krajowy, POIG będzie zastąpiony Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

Okladka-miniaturka-T-Wolszakiewicz 

BADANIA BALISTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE STAŁYCH PALIW RAKIETOWYCH…

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia, pt. “Badania balistyczne i wytrzymałościowe stałych paliw rakietowych w aspekcie prawidłowości ich zapłonu oraz możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych pracy silników rakietowych”, autorstwa Tomasza Wolszakiewicza. W książce dokonano m.in. analizy danych eksperymentalnych i obliczeniowych dotyczących procesu zapłonu, spalania i badań wytrzymałościowych stałych paliw rakietowych, jak również przeanalizowano wpływ obciążeń mechanicznych i termicznych na proces ich zapłonu i spalania.

Spis treści

Książka dostępna w Czytelni - Biblioteka IPO
Zapraszamy do lektury.