______________________________


      

Proponowane strony


ŚrodowiskoBadania ekotoksyczności substancji chemicznych i odpadów:

  • toksyczności ostrej dla organizmów wodnych
  • podatności na biodegradację w wodzie, glebie i kompoście
  • beztlenowej biodegradacji
  • przekształceń substancji chemicznych w tlenowym środowisku glebowym
  • przekształceń substancji chemicznych w tlenowym środowisku wodnych osadów
  • Opracowywanie sposobów utylizacji i likwidacji odpadów stałych i ciekłych

Kontakt
dr inż. Jacek Zieliński
tel. 22 88 41 359