______________________________


      

Proponowane stronySZKOLENIA


Szkolenie osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 04.07.2005. r. w sprawie szkolenia osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego §7 pkt. 1 (Dz. U. Nr 135 poz 1140)) w zakresie:

  • stosowania materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych
  • prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych poza górnictwem
  • badań w dziedzinie materiałów wybuchowych.

Szkolenie potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologia o tym przeznaczeniu (Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologia o tym przeznaczeniu (Dz.U. Nr 173, poz. 1415)) w zakresie:
  • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi materiały wybuchowe, a także związanymi z tym technologiami.


OPINIE


O możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1716)) w zakresie:
  • Nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej, z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania lub rozpoznania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

O możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r., Dz. U. nr 19, poz. 193) w zakresie:
Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającym materiały wybuchowe, a także związanymi z tym technologiami.


Szkolenia i opinie
Kontakt:
dr inż. Waldemar Witkowski
tel. 22 88 41 282
tel. kom. 603 300 484