______________________________


      

Proponowane stronySieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
tel: +48 22 88 41 200, Fax: +48 22 811 07 99
email: ipo@ipo.lukasiewicz.gov.pl
NIP: 525-00-08-577, KRS:0000848733

           
Dyrekcja:

Dyrektor Naczelny 
dr inż. Krzysztof Bajdor 
tel. 22 88 41 280
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
mgr inż. Anna Czykwin
tel. 22 88 41 250

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji
dr inż. Maciej Śliwakowski 
tel. 22 88 41 400
Główny Księgowy 
mgr Zofia Duszyńska  
tel. 22 88 41 303
Pełnomocnicy:


Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
Edward Twardzik
tel. 22 88 41 218
Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Naukowego
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
tel. kom. 604 942 969

Działy:


Sekretariat IPO 
mgr Katarzyna Bielak 
tel. 22 88 41 280, fax 22 811 07 99
Dział Jakości
mgr inż. Małgorzata Wróblewska-Piórkowska
tel. 22 88 41 373
Dział Kadr i Płac 
Kierownik 
mgr inż. Iwona Maciągowska
tel. 22 88 41 311
Dział Umów i Organizacji
Kierownik 
mgr Sylwia Bieryło-Leska
tel. 22 88 41 270
Dział Zarządzania ProjektamiPaulina Wesoły
tel. 22 88 41 371
Dział Planowania i Kontrolingu 
Kierownik 
mgr Anna Kryścińska
tel. 22 88 41 260
Dział Komercjalizacji i MarketinguKierownik
mgr Piotr Kaczmarski
tel. 22 88 41 366
Dział Księgowości 
Kierownik 
mgr Joanna Markiewicz-Wałachowska
tel. 22 88 41 300
Dział Administracji i Obsługi
Kierownik 
mgr Iwona Racławska
tel. 22 88 41 222, 333
Dział Infrastruktury
Kierownik
inż. Mirosław Wronka
tel. 22 88 41 203
Dział Teleinformatyki

Kierownik 
Michał Gańko
tel. 22 88 41 256
Centrum Badań i Technologii:Dyrektor Centrum Badań i Technologii
Marcin Bąder
tel. 22 88 41 401
Laboratorium Badań Analitycznych 
Kierownik 
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295
Laboratorium Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska 
Kierownik
dr inż. Jacek Zieliński
tel. 22 88 41 359

Grupa Badawcza Technologii Chemicznej i Biotechnologii
Z-ca Kierownika
mgr inż. Bogumiła Huras
tel. 22 88 41 254
Centrum Materiałów Wysokoenregetycznych:
Dyrektor Centrum Materiałów Wysokoenergetycznych
dr inż. Waldemar Witkowski
tel. 22 88 41 282

Laboratorium Bezpieczeństwa Chemicznego
i Elektryczności Statycznej
Kierownik 
mgr inż. Michał Frączak
tel. 22 88 41 350
tel. kom. 603 555 378
Grupa Badawcza Materiałów
Wysokoenergetycznych

Kierownik 
tel. 22 88 41 255
Laboratorium Badania Niebezpiecznych
Właściwości Materiałów (LBNWM)
Kierownik
mgr inż. Paulina Flasińska
tel. 22 88 41 206
tel. kom. 785 020 303
Łukasiewicz  - IPO Oddział w Pszczynie
ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna
Kierownik Oddziału 
mgr Lucyna Kowalczyk
tel. 32 210 30 81
pszczyna.ipo.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika Oddziału ds. Badawczo - Rozwojowych 
dr Inga Mrzyk
tel. 48 32 210 30 81 wew. 108

Grupa Badawcza Technik Wybuchowych  
ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn
Kierownik 
mgr Sławomir Ball
tel. 32 382 11 90,
fax 32 382 11 92
tel. kom. 609 819 698