Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
tel: +48 22 88 41 200, Fax: +48 22 811 07 99
email: ipo@ipo.lukasiewicz.gov.pl
NIP: 525-00-08-577, KRS:0000848733

           
Dyrekcja:

Dyrektor Naczelny 
dr inż. Krzysztof Bajdor 
tel. 22 88 41 280
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
mgr inż. Anna Czykwin
tel. 22 88 41 250

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji
dr inż. Maciej Śliwakowski 
tel. 22 88 41 400
Główny Księgowy 
mgr Zofia Duszyńska  
tel. 22 88 41 303
Pełnomocnicy:


Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
Edward Twardzik
tel. 22 88 41 218
Pełnomocnik Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych
dr inż. Waldemar Witkowski
tel. 22 88 41 282
Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Naukowego
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
tel. kom. 604 942 969

Działy:


Sekretariat IPO 
mgr Katarzyna Bielak 
tel. 22 88 41 280, fax 22 811 07 99
Dział Zapewnienia Jakości
mgr inż. Małgorzata Wróblewska-Piórkowska
tel. 22 88 41 373
Dział Kadr i Płac 
Kierownik 
mgr Dorota Wysocka
tel. 22 88 41 311
Dział Umów, Organizacji i Promocji
Kierownik 
mgr Sylwia Bieryło-Leska
tel. 22 88 41 270
Dział Projektów, Planowania i Kontrolingu 
Kierownik 
mgr Anna Kryścińska
tel. 22 88 41 260
Dział Księgowości 
Kierownik 
mgr Joanna Markiewicz-Wałachowska
tel. 22 88 41 300
Dział Administracyjno-Techniczny 
Kierownik 
mgr Iwona Racławska
tel. 22 88 41 222, 333

Dział  Teleinformatyki

Kierownik 
Michał Gańko
tel. 22 88 41 256
Zakłady Badawcze:
Zakład Analityczny 
Kierownik Zakładu 
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295
Zakład Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska 
Kierownik Zakładu
dr inż. Jacek Zieliński
tel. 22 88 41 359

Zakład Technologii Chemicznej i Biotechnologii
Kierownik Zakładu 
dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO
tel. 22 88 41 316, 331
tel. kom. 609 314 949
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
i Elektryczności Statycznej  
Kierownik Zakładu 
mgr inż. Michał Frączak
tel. 22 88 41 350
tel. kom. 603 555 378
Zakład Materiałów
Wysokoenergetycznych 
Kierownik Zakładu 
tel. 22 88 41 255
Laboratorium Badania Niebezpiecznych
Właściwości Materiałów (LBNWM)
Kierownik
mgr inż. Paulina Flasińska
tel. 22 88 41 206
tel. kom. 785 020 303
Łukasiewicz  - IPO Oddział w Pszczynie
Kierownik Oddziału 
mgr Lucyna Kowalczyk
tel. 32 210 30 81
pszczyna.ipo.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika Oddziału ds. Badawczo - Rozwojowych 
dr Inga Mrzyk
tel. 0048 32 210 30 81 wew. 108

Z-ca Kierownika Oddziału ds. Administracyjno- Technicznych
Marcin Grzywacz
tel. 32 210 30 81 wew. 103
marcin.grzywacz@ipo.lukasiewicz.gov.pl
Zakład Technik Wybuchowych 
Kierownik 
dr inż. Zenon Wilk
tel. 32 382 11 91, fax 32 382 11 92 
tel. kom. 602 114 419
www.krupskimlyn.ipo.waw.pl