Najważniejsze publikacje

2021

M.Jarosiewicz, P.Duchnowicz, P.Jarosiewicz, B.Huras, B.Bukowska, Tetrabromobisphenol A and Tetrabromobisphenol S on Human Erythrocyte Membranes-Changes in ATP Level, Perturbations in Membrane Fluidity, Alterations in Conformational State and Damage to Proteins, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 9443, https://doi.org/10.3390/ijms22179443

K.Żelechowski, J.Zakrzewski, B.Huras, A.Kiełczewska, M.Krawczyk, A.K.Michalczyk, J.Hupko, K.Jaszczuk, Synthesis and herbicidal and fungistatic evaluation of Passerini adducts bearing phenoxyacetic moieties, Chemical Papers, 2021, 75:3047–3059 https://doi.org/10.1007/s11696-021-01528-8

E.Woźniak, E.Reszka, E.Jabłońska, J.Michałowicz, B.Huras, B.Bukowska, Glyphosate and AMPA Induce Alterations in Expression of Genes Involved in Chromatin Architecture in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (In Vitro), Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 2966. https://doi.org/10.3390/ijms22062966

B.Huras, J.Zakrzewski, K. Żelechowski, A.Kiełczewska, M.Krawczyk, J.Hupko, K.Jaszczuk, Fluorine analogs of dicamba and tricamba herbicides; synthesis and their pesticidal activity, Z. Naturforsch. 2021; 76(3–4)b: 181–192, https://doi.org/10.1515/znb-2020-0179.

A.Michalczyk, S. Garbaczewska, B. Morytz, A. Białek, J. Zakrzewski, Influence of Nitrogen Sources on D-Lactic Acid Biosynthesis by Sporolactobacillus laevolacticus DSM 442 strain, Fermentation , 2021, 7(2), 78.

Alicja Michalczyk, Paulina Ostrowska, Essential oils and their components in combating fungal pathogens of animal and human skin, Journal of Medical Mycology, 2021, 31(2), 101118.

2020

Bożena Bukowska, Ewelina Woźniak, Katarzyna Mokra, Edyta Reszka, Ewa, Jablonska, Aneta Balcerczyk, Bogumiła Huras, Jerzy Zakrzewski The selected epigenetic effects of aminomethylphosphonic acid, a primary metabolite of glyphosate on human peripheral blood mononuclear cells (in vitro), Toxicology in Vitro, 2020, 66, Article 104878.

Marta Kwiatkowska, Jaromir Michałowicz, Paweł Jarosiewicz, Daria Pingot, Paulina Sicińska, Bogumiła Huras, Jerzy Zakrzewski, Monika Jarosiewicz, Bożena Bukowska, Evaluation of apoptotic potential of glyphosate metabolites and impurities in human peripheral blood mononuclear cells (in vitro study), Food and Chemical Toxicology 2020, 135, Article 110888.

M.Miastkowska, A.Michalczyk, K.Figacz, E.Sikora, Nanoformulations as a modern form of biofungicide, Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2020, 18(1), 119–128.

K.Żelechowski, M.Gucma, W.M.Gołębiewski, M.Krawczyk, A.K. Michalczyk, Synthesis of new quaternary ammonium salts with a terpene function and evaluation of their pesticidal activities, Acta Chimica Slovenica, 2020, 67, 325-335.

A.K.Michalczyk, A.Cieniecka-Rosłonkiewicz, S.Garbaczewska, B.Morytz, A.Białek, Badania nad wykorzystaniem biomasy skrobiowej jako źródła węgla w procesie fermentacji D-mleczanowej metodą SHF i SSF, Przemysł Chemiczny, 2020, 99 (1), 99-102.

Jacek Grodner, Alicja Sułek, Marta Wyzińska, Piotr Nieróbca, Roman Warzecha, Monika Ogórkiewicz, Ochrona plantacji kukurydzy przed omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis), Przemysł Chemiczny, 2020, 99(8), 1177-1182.

Alicja Michalczyk, Anna Cieniecka-Rosłonkiewicz, Sylwia Garbaczewska, Arkadiusz Białek, Surowce rolnicze i odpadowe jako źródła węgla w biosyntezie kwasu D-mlekowego, prekursora kwasu polimlekowego (PLA) in Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maciąg {Eds),Technologie XXI wieku – aktualne problemy i nowe wyzwania. Tom 1, wyd. Tygiel, Lublin, 2020, p. 299.

2019

J.Matysiak, A.Skrzypek, M.Karpińska, K.Czarnecka, P.Szymański, M.Bajda, A.Niewiadomy, Biological Evaluation, Molecular Docking, and SAR Studies of Novel 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1H- Benzimidazole Analogues, Biomolecules, 2019, 9(12), 870.

A.Wodnicka, E.Huzar, M.Dzięcioł, M.Krawczyk. Comparison of the composition and fungicidal activity of essential oils from fennel fruits cultivated in Poland and Egypt; Polish Journal of Chemical Technology, 2019, 21, 2, 38-42.

Mirosław Gucma, W. Marek Gołębiewski, Krzysztof Żelechowski, Maria Krawczyk, Studies on [2+3] cycloaddition reaction of nitrile oxides to abietic acid esters, J. Serb. Chem. Soc. 2019, 84 (10) 1073–1081.

Chudzik, B., Bonio, K., Dabrowski, W., Pietrzak, D., Niewiadomy, A., Alina Olender, A.,, Pawlikowska-Pawlęga, B., Gagoś, M., Antifungal effects of a 1,3,4-thiadiazole derivative determined by cytochemical and vibrational spectroscopic studies, PLoS ONE, 2019, 14(9),e0222775.

Alicja Michalczyk, Mirosław Gucma, Sylwia Garbaczewska, Bolesław Morytz, Wybrane właściwości roślin – najnowsze doniesienia”- Ekstrakty z nasion Azadirachta indica jako źródło związków o działaniu biologicznym”, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, Lublin 2019, str. 202-209, rozdział w monografii.

Jerzy Zakrzewski, Bogumiła Huras, Anna Kiełczewska, Maria Krawczyk, Jarosław Hupko, Katarzyna Jaszczuk, Reactions of nitroxides, Part 17. Synthesis, fungistatic and bacteriostatic activ.ity of novel five- and six-membered nitroxyl selenoureas and selenocarbamates, Molecules, 2019, 24 (13), 2457.

Chudzik, B., Bonio, K., Dąbrowski, W., Pietrzak, D., Niewiadomy, A., Olender, A., Małodobry, K., Gagoś, M., Synergistic antifungal interactions of amphotericin B with 4-(5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-yl) benzene-1,3-diol, Scientific Reports, 2019, 9(1), 12945.

2018

Jerzy Zakrzewski, Bogumiła Huras, Anna Kiełczewska, Maria Krawczyk, Selenium analogs of phenoxypropionic and phenoxyacetic herbicides, Zeitschrift fuer Naturforschung B, 2018, 73 (12), 1005-1013.

Mirosław Gucma, Elżbieta Romanowska, Wiesław Marek Gołębiewski, Maria Krawczyk, The influence of the structure of various isoxazole derivatives on photosynthetic apparatus of tomato plants grown in the field and greenhouse. Effect of various stages of plant growth in different seasons, J Food Biochem. 2018, 42(6), e12694.

Arkadiusz Białek, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski, Adsorpcja i desorpcja 2-metylofenolu, 4- chloro -2 -metylofenolu i kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego na węglach aktywnych, Przemysł Chemiczny, 2018, 97(7), 1000-1004.

Jacek Grodner, Wojciech Piotrowski, Barbara Łabanowska, Efficacy assessment of field trapping of the currant borer Synanthedon tipuliformis (Lepidoptera: Sesiidae) using different lures with synthetic sex pheromone, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2018, 63 (2), 72-76.

Arkadiusz Czerwonka, Marta K. Lemieszek, Monika Karpińska, Joanna Matysiak, Andrzej Niewiadomy, Wojciech Rzeski, Evaluation of the effect of 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-4H-benzofuro[3,2-d][1,3]thiazin-4-one on colon cells and its anticancer potential, Medicinal Chemistry Research, 2018, 27(9), 2150-2159.

Matysiak, J., Skrzypek, A., Głaszcz, U., Matwijczuk, A., Senczyna, B., Wietrzyk, J., Krajewska-Kułak, E., Niewiadomy, A., Synthesis and biological activity of novel benzoazoles, benzoazines and other analogs functionalized by 2,4-dihydroxyphenyl moiety, Research on Chemical Intermediates, 2018, 44(10), 6169-6182.

Hoser, A.A., Kamilski, D.M., Skrzypek, A., Matwijczuk, A., Niewiadomy, A., Gagos, M., Wozniak, K., Interplay of inter- and intramolecular interactions in crystal structures of 1,3,4-thiadiazole resorcinol derivatives, Crystal Growth and Design, 2018, 18(7), 3851-3862.

Wianowska, D., Garbaczewska, S., Cieniecka–Rosłonkiewicz, A., Typek, R., Dawidowicz, A.L, Chemical composition and antifungal activity of Chelidonium majus extracts – antagonistic action of chelerythrine and sanguinarine against Botrytis cinerea, Chemistry and Ecology 2018, 34 (6), 582-594.

Grodner, J. Świech, K. Jakubowska, M. Bocianowski, J., Attraction of Moths of Two Noctuidae Species to Field Traps Baited With a Mixture of two to three Homologous Acetates in Poland, Journal of Economic Entomology, 2018, 111 (4), 1664–1673.

Woźniak, E., Sicińska, P., Michałowicz, J., Woźniak, K., Reszka, E., Huras, B., Zakrzewski, J., Bukowska, B., The mechanism of DNA damage induced by Roundup 360 PLUS, glyphosate and AMPA in human peripheral blood mononuclear cells - genotoxic risk assessement, Food and Chemical Toxicology, 2018, 120, 510–522.

Bukowska, B., Huras, B., Jarosiewicz,M., Witaszewska, J., Słowińska, M., Mokra, K., Zakrzewski, J., Michałowicz, J., The effect of two bromfenvinphos impurities: BDCEE and β-ketophosphonate on oxidative stress induction, acetylcholinesterase activity, and viability of human red blood cells, Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 2018, 53, 10, 931-937.

Matwijczuk, A., Karcz, D., Pustuła, K., Makowski, M., Górecki, A., Kluczyk, D., Karpińska, M.M., Niewiadomy, A., Gagoś, M., Spectroscopic and theoretical studies of fluorescence effects in bio-active: 4-(5-(methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl))benzene-1,3-diol and 4-(5-(methylamino-1,3,4-thiadiazol-2-yl))benzene-1,3-diol compounds: Effect of molecular aggregation and amino group position, Journal of Luminescence, 2018, 201, 44-56.

Matwijczuk, A., Janik, E., Luchowski, R., Niewiadomy, A., Gruszecki, W.I., Gagoś, M., Spectroscopic studies of the molecular organization of 4-([1,2,4] triazolo [4,3-a] pyridin-3-yl)-6-methylbenzene-1,3-diol in selected solvents, Journal of Luminescence 2018, 194, 208-218.

Matwijczuk, A., Górecki, A., Makowski, M., Pustuła, K., Skrzypek, A., Waś, J., Niewiadomy, A., Gagoś, M., Spectroscopic and Theoretical Studies of Fluorescence Effects in 2-Methylamino-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole Induced by Molecular Aggregation, Journal of Fluorescence, 2018, 28(1), 65-77.

2017

Karolina Jasiak,·Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska, Anna Biernasiuk, Maria Krawczyk, Convenient Synthesis and Biological Activity of Mono and Diacyl 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole Derivatives, Journal of Heterocyclic Chemistry, 2017, 54 (6), 3241–3249.

Huras, B.; Zakrzewski, J.; Kiełczewska, A.; Krawczyk, M.; Herbicidal and fungistatic properties of fluorine analogs of phenoxyacetic herbicides, J.Fluorine Chem., 2017, 202, 76 - 81.

A. Matwijczuk, A. Matwijczuk, D. Karcz, S. Wybraniec, D. Kluczyk, M. Gagoś, A. Niewiadomy, Spectroscopic studies of dual fluorescence effects in a selected 1,3,4-thiadiazole derivative in organic solvents and aqueous solutions, Technical Transactions Chemistry, 2017, 3, 47 - 61.

D. Karcz, K. Starzak, A. Matwijczuk, B. Gładyszewska, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, Otrzymywanie, spektroskopia i właściwości antyoksydacyjne nowych pochodnych 1,3,4-tiadiazolu w postaci hybryd tiadiazolo-kumarynowych, Przem. Chem., 2017, 96/10, 2157 - 2161.

A. Matwijczuk, D. Karcz, D. Kluczyk, A. Matwijczuk, B. Gładyszewska, A. Niewiadomy, M. Gagoś, Temperaturowe efekty podwójnej fluorescencji 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)benzeno-1,3-diolu (C7), Przem. Chem., 2017, 96/7, 1511 - 1513.

Bobbitt, J.M., Eddy, N.A., Cady, C.X., Jin, J., Gascon, J.A., Gelpí-Dominguez, S., Zakrzewski, J., Morton, M.D., Preparation of Some Homologous TEMPO Nitroxides and Oxoammonium Salts; Notes on the NMR Spectroscopy of Nitroxide Free Radicals; Observed Radical Nature of Oxoammonium Salt Solutions Containing Trace Amounts of Corresponding Nitroxides in an Equilibrium Relationship, Journal of Organic Chemistry 2017, 82 (18), 9279−9290.

Matysiak, J., Niewiadomy, A., QSAR models of antiproliferative activity of imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles in various cancer cell lines, Molecular Diversity, 2017, 21(1), 211-218.

Matwijczuk, A., Kluczyk, D., Górecki, A., Niewiadomy, A., Gagoś, M., Spectroscopic Studies of Fluorescence Effects in Bioactive 4-(5-Heptyl-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)Benzene-1,3-Diol and 4-(5-Methyl-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)Benzene-1,3-Diol Molecules Induced by pH Changes in Aqueous Solutions, Journal of Fluorescence 2017, 27(4), 1201-1212.

Matwijczuk, A., Karcz, D., Walkowiak, R., Furso, J., Gładyszewska, B., Wybraniec, S., Niewiadomy, A., Karwasz, G.P., Gagoś, M., Effect of Solvent Polarizability on the Keto/Enol Equilibrium of Selected Bioactive Molecules from the 1,3,4-Thiadiazole Group with a 2,4-Hydroxyphenyl Function, Journal of Physical Chemistry A, 2017, 121(7), 1402-1411.

Połeć, I., Świech, K., Synteza nowych 1,3-oksazolidyn i zbadanie ich aktywności repelencyjnej i roztoczobójczej, Przem. Chem., 2017, 96(2), 427-432.

Wodnicka, A., Huzar, E., Krawczyk, M., Kwiecień, H., Synthesis and antifungal activity of new salicylic acid derivatives, Polish Journal of Chemical Technology, 2017, 19 (1), pp. 143-148.

Huras, B., Zakrzewski*, J., Krawczyk, M., Bombińska, D., Cieniecka-Rosłonkiewicz, A., Michalczyk, A., Synthesis and fungicidal activity of 2-methylalkyl isonicotinates and nicotinates, Med. Chem. Res. 2017, 26 (3), 509–517.

Karcz, D., Matwijczuk, A., Boroń, B., Creaven, B., Fiedor, L., Niewiadomy, A., Gagoś, M., Isolation and spectroscopic characterization of Zn(II), Cu(II), and Pd (II)complex of 1,3,4-thiadiazole-derived ligand, J. Mol. Struct., 2017, 1128, 44 - 50.

2016

A. Wiśniewska, P. F.J. Lipiński, K. Woźniak, F.W. Sanjuan-Szklarz, A. Cieniecka-Rosłonkiewicz,, A. Michalczyk,, Z. Dąbrowski, A. Kulig-Adamiak, J. Matalińska, A. Leś, J. Cybulski, Synthesis and antimicrobial properties of new mandelate ionic liquids, Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research 2016 (3), 705-715.

Gucma, M., Gołębiewski, W.M., Michalczyk, A.K., Studies on [2Â +Â 3] cycloaddition reaction of nitrile oxides to linear dipolarophiles bearing multiple double bonds, Monat. Chem., 2016, 147 (10), 1809-1818.

Gucma, M., Gołebiewski, W.M., Michalczyk, A.K., NMR studies on [2 + 3] cycloaddition of nitrile oxides to polyunsaturated medium size rings, J.Braz.Chem. Soc., 2016, 27 (11), 1925-1937.

Gucma, M. Gołębiewski, W.M., Zastosowanie enancjoselektywnej reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji tlenków nitryli do syntezy nowych związków biologicznie czynnych, Przem. Chem. 2016, 95(12), 2400 - 2403.

Zakrzewski, J., Huras, B., Kiełczewska, A., Hupko, J., Krawczyk, M., Aktywność przeciwgrzybicza pochodnych 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny (rodników nitroksylowych) zawierających atom siarki lub selenu w cząsteczce
Przem. Chem. 2016, 95(12), 2404-2408.

Michalczyk, A., Cieniecka-Rosłonkiewicz, A., Kazimierczak, J., Zastosowanie olejków eterycznych i ich komponentów w terapii zgnilca złośliwego i grzybicy wapiennej u pszczół, Przem. Chem. 2016, 95(12), 2410 - 2413.

Huras, B. Sosnowska, B., Kwiatkowska, M., Bukowska, B., Ocena toksyczności wybranych pestycydów, ich metabolitów i zanieczyszczeń produkcyjnych w stosunku do białych i czerwonych krwinek człowieka, Przem. Chem. 2016, 95(12), 2418 - 2421.

Grodner, J., 30 Lat Badań nad Związkami Semiochemicznymi w Instytucie Przemysłu Organicznego (30 Years of Study of the Semiochemicals in the Institute of Industial Organic Chemistry), Przem. Chem. 2016, 95(12), 2422 - 2426.

Ochal, Z., Krawczyk, M., Współpraca w dziedzinie poszukiwania nowych środków ochrony roślin pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie
Przem. Chem. 2016, 95(12), 2428 - 2432.

Matysiak. J, Skrzypek A, Karpińska M, Głaszcz U, Niewiadomy A, Paw B, Senczyna B, Wietrzyk J, Kłopotowska D, Synthesis and antiproliferative activity of some N ′-substituted 2,4-dihydroxybenzothiohydrazides, , J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 2016, 31(S3), 166–172.

Kluczyk, D., Matwijczuk, A., Górecki, A., Karpińska, M.M., Szymanek, M., Niewiadomy, A., Gagoś, M., Molecular Organization of Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayers Containing Bioactive Compounds 4-(5-Heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) Benzene-1,3-diol and 4-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) Benzene-1,3-diols, J. Phys. Chem. B, 2016, 120 (47), 12047–12063.

Matwijczuk, A., Kluczyk, D., Górecki, A., Niewiadomy, A., Gagoś, M., Solvent Effects on Molecular Aggregation in 4-(5-Heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol and 4-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol, J. Phys. Chem. B, 2016, 120 (32), 7958 – 7969.

Matysiak, J., Niewiadomy, A., QSAR models of antiproliferative activity of imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles in various cancer cell lines, Mol.Divers. 2016, in press.

Matwijczuk, A., Karcz, D., Walkowiak, R., Matwijczuk, A., Niewiadomy, A., Wybraniec, S., Karwasz, G.P., Gagoś, M., Keto-enol tautomeriom of 2-(4-fluorophenyl)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole (FBT). Spectroscopic studies, Przem. Chem., 2016, 95 (10), 40 - 44.

Karcz, D., Matwijczuk, A., Boroń, B., Drozd, D., Gagoś, M., Niewiadomy, A., Metody spektroskopowe w badaniu metalokompleksów z ligandami w postaci pochodnych 1,3,4,-tiadiazolu, Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 2016.

Wianowska, D., Garbaczewska, S., Cieniecka–Roslonkiewicz, A., Dawidowicz, A., Jankowska, A., Comparison of antifungal activity of extracts from different Juglans regia cultivars and juglone, Microb. Pathogen.,, 2016, 100, 263-267.

Grodner, J., Świech, K., Rozpara, E., Danielski, W., Food Attractant to Control the Population of Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) and its use in organic sweet cherry orchard in Poland, J. Res. Appl. Agricult.Eng.,, 2016, 61 (3) 167.

Miastkowska, M., Michalczyk, A., Belechowicz, D., Sikora, E., Lasoń, E., Matras-Postołek, K., Ogonowski, J., Nanoemulsje na bazie aldehydu cynamonowego jako nowoczesne środki o działaniu grzybobójczym, Przem. Chem., 2016, 95(10), 1932 - 1935.

Zakrzewski, J.; Huras, B.; Kiełczewska, A.; Krawczyk, M.; Reactions of nitroxides 16. First nitroxides containing tellurium atom, RSC Adv., 2016, 6, 98829-98834.

Kwiatkowska, M, Jarosiewicz, P, Michałowicz, J, Koter-Michalak, M, Huras, B.; Bukowska B. The Impact of Glyphosate, Its Metabolites and Impurities on Viability, ATP Level and Morphological changes in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells PLoS ONE 2016, 11(6): e0156946.

Janiszek, D.; Karpińska, M.M.; Niewiadomy, A.; Girstund, A.; Elzanowska, H.; Maj-Żurawska, M.; Kulesza, P.J., Phase Transition Detection in Accumulation of a Potential Anticancer Drug Cl-IPBD with DNA: Supercoiled and Linear pUC19 Plasmids, Electrochimica Acta, 2016, 210, 422–434.

Pernak, J., Niemczak, M., Materna, K., Zelechowski, K., Marcinkowska, K., Praczyk, T.
Synthesis, properties and evaluation of biological activity of herbicidal ionic liquids with 4-(4-chloro-2-methylphenoxy)butanoate anion RSC Adv., 2016, 6, 7330-7338.

Zakrzewski, J., Huras, B., Kiełczewska, A., Synthesis of isoselenocyanates, Synthesis, 2016, 48 (1), 85-96.

Matysiak, J., Skrzypek, A., Niewiadomy, A., Karpińska, M.M., Wietrzyk, J.,, Paw, B., Kłopotowska, D., Synthesis of 4-(4-methylidene-4H-3,1-benzothiazin-2-yl)benzene1,3-diols and their antiproliferative activity against human cancer cell lines, Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2016, 42 (1), 93-99.

Juszczak, M., Walczak, K., Matysiak, J., Lemieszek, M.K., Langner, E., Karpińska, M.M., Pozarowski, P., Niewiadomy, A., Rzeski, W., New derivative of 2-(2,4-dihydroxyphenyl)thieno-1,3-thiazin-4-one (BChTT) elicits antiproliferative effect via p38-mediated cell cycle arrest in cancer cells, Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2016, 24 (6), 1356-1361.

Śmist, M., Kwiecień, H., Krawczyk, M., Synthesis and antifungal activity of 2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one derivatives, Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2016, 51 (6), 393-401.

2015

Niewiadomy, A.; Skrzypek, A.; Matysiak, J; Głaszcz, U.; Wietrzyk, J.; Krzywicka-Kułak, E., Synthesis of biological activity of novel N,N-cyclic-2,4-dihydroxythiobenzamide derivatives, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 2015, 72 (5), 943-950.

Zakrzewski, J., Huras, B., Reactions of Nitroxides.15. Cinnamates bearing a nitroxyl moiety synthesized using a Mizoroki-Heck cross-coupling reaction, Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2015, 11, 1155–1162.

Grodner, J., Gołębiewski, W.M., Willis, M.C., Osborne, J.D., Gucma,M., The First Stereoselective Synthesis of a Dithiane Derivative of C18 beta-Diketodiene System Proposed for an Active Compound Isolated from Cantharellus cibarius (Chanterelle), Synthesis 2015; 47(08): 1181-1189.

Gucma, M., Gołębiewski, W.M., Krawczyk,M., Application of chiral ligands: carbohydrates, nucleosides-lanthanides and other Lewis acid complexes to control regio- and stereoselectivity of the dipolar cycloaddition reactions of nitrile oxides and esters, RSC Adv., 2015, 5, 13112–13124.

Gołębiewski, W.M. Cyrta, M. Michalczyk, A., Synthesis and fungistatic activity of aryl aldoxime derivatives, Journal de Mycologie Médicale, 2015, 25, 50-56.

Gucma, M., Gołębiewski, W.M.,Michalczyk, A.K., Enantioselective synthesis of isoxazolecarboxamides and their fungicidal activity,Journal of the Mexican Chemical Society, 2015, 59(2), 162-172.

Żelechowski, K., Gołębiewski, W.M., Krawczyk, M., Synthesis and fungicidal activity of 2-diphenylmethyl-3-arylisoxazolidine-5-carboxamides, Monatshefte fur Chemie, 2015, 146 (11), pp. 1895-1905.

Sosnowska, B., Huras, B., Bukowska, B., Oxidative stress in human erythrocytes treated with bromfenvinphos and its impurities, Pesticide Biochemistry and Physiology, 2015, 118, 43 - 49.

Łuszczki, J.J., Karpińska, M., Matysiak, J., Niewiadomy, A., Characterization and preliminary anticonvulsant assessment of some 1,3,4-thiadiazole derivatives, Pharmacological Reports 2015, 67 (3), 254, pp. 588-592.

Matysiak, J., Karpińska, M.M., Skrzypek, A., Wietrzyk, J., Kłopotowska, D., Niewiadomy, A., Paw, B.,, Juszczak, M., Rzeski, W., Design, synthesis and antiproliferative activity against human cancer cell lines of novel benzo-, benzofuro-, azolo- and thieno-1,3-thiazinone resorcinol hybrids, Arabian Journal of Chemistry, 2015, Article in Press

Matysiak, J., Juszczak, M., Karpińska, M.M., Langner, E., Walczak, K., Lemieszek, M., Skrzypek, A.,, Rzeski, W., Niewiadomy, A., Synthesis, characterization, and pharmacological evaluation of novel azolo- and azinothiazinones containing 2,4-dihydroxyphenyl substituent as anticancer agents, Monatshefte fur Chemie 2015, 146, 1315-1327.

Matysiak, J., Juszczak, M., Karpińska, M.M., Langner, E., Walczak, K., Lemieszek, M.K., Skrzypek, A.,, Niewiadomy, A., Rzeski, W., Synthesis of 2-(2,4-dihydroxyphenyl)thieno-1,3-thiazin-4-ones, their lipophilicity and anticancer activity in vitro, Molecular Diversity, 2015 (19), 725-736.

2014

Zakrzewski, J., Krawczyk, M., Reactions of nitroxides XIV. Analogs of phenoxy carboxylic herbicides based on the piperidine scaffold; unexpected fungicidal activity of the 2-[(1-oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)oxy]butanoic acid, Heterocycl.Commun, 2014, 20(2), 89–91.

Kwiatkowska, M., Huras, B., Bukowska, B., The effect of metabolites and impurities of glyphosate on human erythrocytes (in vitro), Pest.Biochem.Phys., 2014, 109, 34–43

Gołębiewski, W.M. Cyrta, M. Krawczyk, M., Synthesis and antifungal activity of aryl aldoxime ethers and esters, J.Chem.Pharm.Res., 2014, 6, 244-251.

Gucma, M., Gołębiewski, W.M., Michalczyk A.K., NMR Studies on [2,3] cycloaddition of nitrile oxides to cyclohexene derivatives, J.Mol.Struct., 2014, 1060, 223-232.

Gucma, M., Gołębiewski, W.M., 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction of Nitrile Oxides Revisited - Unusual Side Products Characterized by 2D NMR, J.Heterocycl.Chem. 2014, 51 (3), 572-578

Garbaczewska, S, Cieniecka, A. Michalczyk, A. Kiełczewska, A.: Wykorzystanie składników ekstraktu z liści orzecha włoskiegoJuglas regia L do zwalczania grzybów z gatunku  Ascosphaera apis, CHEMIK 2014, 68(2), 117–122.

2013

Gołębiewski, W.M., Cyrta, M., Krawczyk, M., Synteza nowych potencjalnych sejfnerów zabezpieczających kukurydzę przed herbicydami (Synthesis of new potential safeners protecting maize against herbicides), Przem.Chem. 2013, 92(4), 440-443.

Gucma, M., Gołębiewski, W.M., Krawczyk, M., NMR Studies on 1,3-Dipolar Cycloaddition of Nitrile Oxides to Norbornenes, J.Braz.Chem.Soc., 2013, 24(5), 805-813.

Gucma, M., Gołębiewski, W.M., Romanowska, E. Skupiński, W. Aplication of Different Spectral Methods to Examine Structure of the Complexes Found in the Cycloaddition Reactions of 4-Trifluoromethylbenzonitrile Oxide to Olefins, Appl.Magnet.Reson., 2013, 44, 1359-1371.

Skrzypek A., Matysiak J., Niewiadomy A., Bajda, Szymański P., Synthesis and biological evaluation of 1,3,4-thiadiazole analogues as novel AChE and BuChE inhibitors. European Journal of Medicinal Chemistry, 2013, 62, 311-319.

Juszczak, M. Walczak, K. Langer, E. Karpińska, MMatysiak, .J. Rzeski, W., Neuroprotective activity of 2-amino-1,3,4-thiadiazole derivative 4BrABT – an in vitro study, Ann.Agricult.Env.Med., 2013, 20 (3), 575 – 579.

Świech K., Połeć, I. Porównanie aktywności biologicznej mirystycyny syntetycznej i naturalnej w badaniach na musze domowej i karaczanie wschodnim Comparison of the insecticidal effectiveness of synthetic and natural myristicin against housefly (Musca domestica L.) and oriental cockroach (Blatta orientalis), Chemik 2013, 67(11), 1115-1120

Sosnowska, B., Huras, B., Krokosz, A., Bukowska, B., The effect of bromfenvinphos, its impurities and chlorfenvinphos on acetylcholinesterase activity, Int.J.Biol.Macromol., 2013, 57, 38– 44.

Sosnowska, B. Huras, B. Nowacka-Krukowska, H. Bukowska, B., Oxidative damage to human red blood cells treatedwith chlorfenvinphos, an organophosphate insecticide (in vitro), Biologia (Poland), 2013, 68(4), 773-778.


2012

Żelechowski, K., Zieliński J., Konopski, L., A simple synthesis of regiospecifically deuterium labelled herbicide, MCPA-isopropyl,, Journal of Pesticide Science, 2012, Vol. 37 (2), 173-175.

Daniewski, W.M.; Danikiewicz, W.; Gołębiewski, W.M.; Gucma, W.M.; Łysik, A.; Grodner,J.; Przybysz, E.A. Search for bioactive compounds from Cantharellus cibarius Nat.Prod.Commun., 2012, 7, 917-918.

Grodner, J.; Sałaciński, T. Synthesis of New Tetrazol-5-yl-alkenyl Derivatives of Ferrocene by Wittig Olefination, Synthesis, 2012, 44, 3071-3076.

Biń, A.K. Sobera-Madej, S., Comparison of the Advanced Oxidation Processes (UV, UV/H2O2 and O3) for the Removal of Antibiotic Substances during Wastewater Treatment, Ozone: Sci&Eng.., 2012, 34, 136–139.

Karpińska, M.M., Matysiak, J., Niewiadomy, A., Wietrzyk, J., Kłopotowska, D., Synthesis and biological activity of novel 4- and 6-(1-alkyl/aryl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene-1,3-diols, Monat.Chem., 2012, 143(2), 269-276.

Matysiak, J., Los, R., Malm, A., Karpińska, M.M., Głaszcz, A.U., Rajtar, B., Polz-Dacewicz, M., Trojanowska, Wesołowska, M., Niewiadomy A., Synthesis and Antibacterial Activity of Novel Fused 1,3-Thiazoles and 1,3-Thiazines Incorporating a 2,4-Dihydroxyphenyl Residue, Arch.Pharm., Chem. Life Sci. 2012, 345(4), 302–313.

Los, R., Wesołowska-Trojanowska, M., Malm, A., Karpińska, M.M., Matysiak, J., Niewiadomy, A., Głaszcz, U., A new approach to the synthesis of 2-aryl-substituted benzimidazoles, quinazolines, and other related compounds and their antibacterial activity, Heteroat.Chem. 2012, 23(3) , pp. 265-275

Matysiak, J., Karpińska, M.M., Niewiadomy, A., Wietrzyk, J., Kłopotowska, D., One-pot Synthesis of New (1,3-Thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)benzenediols and Their Antiproliferative Activities Against Human Cancer Cell Lines, Chem.Biodiv., 2012, 9(1), 48-57.

Zakrzewski, J., Reactions of nitroxides XIII: Synthesis of the Morita–Baylis–Hillman adducts bearing a nitroxyl moiety using 4-acryloyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl as a starting compound, and DABCO and quinuclidine as catalysts, Beilstein J.Org.Chem., 2012, 8, 1515–1522.

Kaniewska, M., Jońca, J., Połeć, I., Sikora, T., Marty, J.-L., Trojanowicz, M., Enantioselective inhibition of immobilized acetylcholinesterase in biosensor determination of pesticides, Cent.Eur.J.Chem., 2012, 10 (6), 1760-1765.

Szatkowska, B., Kwiatkowska, M., Michałowicz, J., Sicińska, P., Huras, B., Bukowska, B., Impact of chlorfenvinphos, an organophosphate insecticide on human blood, mononuclear cells (in vitro), Pest.Biochem.Phys., 2012, 102, 175–181.

Moszczyn?ski, W., Białek, A., Ecological production technology of phenoxyacetic herbicides MCPA and 2,4-D in the highest world standard in Herbicides - Properties, Synthesis and Control of Weeds, Ed by Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen, InTech, Jan. 2012, ISBN 978-953-307-803-8

2011

Gołębiewski W.M., Gucma M., Application of chiral ligands: carbohydrates, alkaloids–lanthanides and other Lewis acid complexes to control regio- and stereoselectivity of the dipolar cycloaddition reactions of nitrile oxides and crotonamides and cinnamides, Catal.Sci.Techn., 2011, 1(8), 1354-1361.

Niewiadomy A., Matysiak, J., Karpińska, M.M., Synthesis and Anticancer Activity of New 2-Aryl-4H-3,1-benzothiazines, Archiv der Pharmazie, Chem.Life Sci. 2011, 11(4), 224–230.

Karpińska, M.M., Matysiak, J., Niewiadomy, A., Synthesis of novel 4-(1H-benzimidazol-2-yl)benzene-1,3-diols and their cytotoxic activity against human cancer cell lines, Arch.Pharm.Res., 2011, 34(10), 1639-1647.

Huras, B., Konopski, L., Zakrzewski, J., A simple and efficient synthesis of [2H10]deuterated bromfenvinphos by the Perkow reaction, J.Labell.Comp.Pharm., 2011, 54(7), 399-400.

Zakrzewski, J., Krawczyk, M., Reactions of Nitroxides. Part XII. - 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyl Chloroformate - A New Reactive Nitroxyl Radical. A One-pot Synthesis of 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyl N,N-Dialkyl-carbamates,
Zeit.Naturforsch.B, 2011, 66b, 493-498.

Huras, B., Zakrzewski, J., Krawczyk, M., Reactions of Nitroxides, Part XI: O-Aryl Phenylselenophosphonates Bearing a Nitroxyl Moiety, Heteroat.Chem., 2011, 22(2), 137-147.

Zakrzewski, J., Krawczyk, M., Reactions of Nitroxides. Part X: Antifungal activity of selected sulfur and selenium derivatives of 2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Bioorg.Med.Chem.Lett., 2011, 21(1), 514–516.

Szatkowska, B., Bukowska, B., Huras, B. The effect of bromfenvinphos and its impurities on human erythrocyte, Food Chem.Tox., 2011, 49(2), 502-507.

Białek, A., Moszczyński, W., Wyrzykowska, U., Jakubas, T., The path to development and chances for the restoration of plant protection products industry after the accession of Poland to the European Union, CHEMIK Nauka-Technika-Rynek, 2011, 65(5), 415-426.

2010

Karczmarzyk, Z., Wolińska, E., Ławecka, J., Cyrta, M., Rykowski, A. Conformational preferences of thiacrown ethers containing a 5,5' -bi-1,2,4-triazine subunit: X-ray analysis and DFT calculations Heterocyclic Communications, 2010, 16 (4-6), 253-256.

Gucma M., Gołębiewski W.M., Morytz B., Charville H., Whiting A. Synthesis of 3-substituted Isoxazolecarboxamides as Potential Fungicides, Lett.Org.Chem., 2010, 7(7), 502-507.

Gucma, M., Gołębiewski, W.M., Synthesis and biological activity of 3-substituted isoxazolecarboxamides, Monat.Chem., 2010, 141, 461-469

Huras, B., Zakrzewski, J., Krawczyk, M., Reactions of Nitroxides. Part IX. Reactive (Thio)Phosphoryl Monochlorides Bearing a Nitroxyl Moiety and Nitroxyl Derivatives of Coumarin, Lett.Org.Chem, 2010, 7(7), 545-551.

Zakrzewski, J., Reactions of nitroxides. Part VIII: nitroxides with a cyanato substituent, Monat.Chem., 2010, 141(4), 445-449.

Huras, B., Kiełczewska, A., Zakrzewski, J., Bombińska, D., Łysik, A., 2-Bromo-1-ethoxy-(2',4'-dichloro)styrene and 2,2-dibromo-1-ethoxy-(2',4'-dichloro)styrene - the two impurities of bromfenvinphos; their identification, synthesis and full characterization,
J.Pest.Science , 2010, 35(1), 36-40.

Połeć I, Kiełczewska A., Konopski L., Oleksa G., Nowacka-Krukowska H., Legocki J., Alkyl methylphosphonic acids, the degradation products of organophosphorous CWA – preparation and direct quantitative GC-FID analysis, Cent.Eur J.Chem., 2010, 8(6), 1251-1265.

Moszczyński, W., Białek, A., Jakubas, T., Peć, J., Production of 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid in the Chemical Plant "Organika - Sarzyna". Example of cooperation research institute with a production plant , Przem.Chem., 2010, 89(2),124-127.

2009

Grodner, J., An alternative synthesis of (8E, 10Z)-tetradeca-8,10-dienal, sex pheromone of horse-chestnut leafminer (Cameraria ohridella), Tetrahedron, 2009, 65, 1648-1654.

Zakrzewski, J., Krawczyk, M., Synthesis and Pesticidal Properties of Thio and Seleno Analogs of Some Common Urea Herbicides, Phosphorus, Sulfur, Silicon, 2009, 184(7), 1880–1903.

Białek, A., Moszczyński, W., Technological aspects of the synthesis of 2,4-dichlorophenol. Pol.J.Chem.Tech., 2009, 11(2), 21-30.

2008

Gucma, M. Gołębiewski, W.M., Conversion of aldoximes to nitriles with N-chlorosuccinimide and pyridine, Synthesis, 2008, 1997-1999.

Gucma, M. Gołębiewski, W.M., Enantioselective 1,3-Dipolar cycloaddition reactions using complexes of (-)-sparteine, J.Heterocycl.Chem. 2008, 45(1), 241-245.

Gucma, M. Gołębiewski, W.M., Enantioselective 1,3-Dipolar cycloaddition reactions using Chiral Lanthanide Catalysts, J.Heterocycl.Chem. 2008, 45(6), 1687-1693.

Zakrzewski, J. Krawczyk, M., Reactions of nitroxides, Part 7: Synthesis of Novel Nitroxide Selenoureas, Heteroat.Chem., 2008, 19(6), 549-556.

Zakrzewski, J., Huras, B., Sas, A., Żelechowski, K., Bombińska, D., Removal of water – a factor influencing the synthesis of alkynes in a phase transfer catalyzed beta-elimination reaction, Pol.J.Chem., 2008, 82, 1051-1057.

Gałęzowska, A., Sikora, T., Istamboulie, G., Trojanowicz, M., Połeć, I., Nunes, G.S., Noguer, T., Marty, J.L., Application of Genetically Engineered Acetylcholinoesterases in Screen Printed Amperometric Biosensors for Detection of Organophosphorous Insecticides, Sensors Mat., 2008, 20(6), 299-308.

Moszczyński, W., Białek, A., Makieła, E., Rippel, B., Development of 2,4-D production in Poland, Przem.Chem. 2008, 87(7), 757-759.

2007

Zakrzewski, J., Grodner, J., Bobbitt, J., Karpińska, M., Oxidation of unsaturated primary alcohols and omega-haloalkanols, with 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxoammonium tetrafluoroborate, Synthesis, 2007(16), 2491-2494.

Gołębiewski, W.M., Gucma, M., Application of N-Chlorosuccinimide in Organic Synthesis, Synthesis, 2007, 3599-3619.

Zakrzewski, J., Karpińska, M., Maliński, Z., A Large Scale Synthesis of a Natural Antibiotic, 2,4-Diacetylophloroglucinol (DAPG), Arch.Pharm., 2007, 340(2), 103-106.

Cieniecka-Rosłonkiewicz, A., Sas, A., Przybysz, E., Morytz, B., Syguda, A. Pernak, J., Ionic liquids for the production of insecticidal and microbiocidal extracts of the fungus Cantharellus cibarius, Chem.Biodiv., 2007, 4, 2218-2224.

Grodner, J., Jabłoński, T., Aktualny stan i perspektywy rozwoju dla stosowania związków semiochemicznych w ochronie kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (Cameraria ohridella), Przem.Chem., 2007, 86, 534-537.

Gołębiewski, W.M., Gucma, M., Poszukiwanie nowych związków biologicznie czynnych pochodnych kwasu i aldehydu salicylowego, Przem.Chem. 2007, 86(6), 492-495.

Zakrzewski, J., Zaborowski, T., Otrzymywanie chloroizocyjanuranów w pilotowej skali półtechnicznej (chlorowanie periodyczne) oraz w skali wielkolaboratoryjnej (chlorowanie ciągłe), Przem.Chem., 2007, 86(6), 527-529.

Zakrzewski, J., Wykorzystanie fosgenu i tiofosgenu do modyfikacji grup funkcyjnych w rodnikach nitroksylowych, Przem.Chem., 2007, 86(6), 524-526.

Maliński, Z., Burgieł, Z., Waszniewska, M., Idris Al Amin, Zakrzewski, J., Karpińska, M., Badania nad przydatnością 2,4-diacetylofloroglucyny (DAPG) jako substancji aktywnej w ochronie roślin przed patogenami glebowymi, Przem.Chem., 2007, 86(6), 496-500.

Połeć, I., Komorowska-Kulik, J., Legocki, J., Chemia i technologia chiralna w środkach ochrony roślin | [Chiral chemistry and technology of agrochemicals], Przem.Chem. 2007, 86 (6), pp. 530-533

Zieliński J., Biń A.K., Przybysz E., Krawczyk M., Morytz B., Lewandowska M., Szyperska M.: "Ekotoskyczność surowych I oczyszczonych ścieków agrochemicznych". Przem.Chem., 2007, 86 (6), 1-6.

2006

Kolodziej, B., Kochan, E., Kazimierczak, J., Chmiel, A., The Effect of Growth Regulators on Quality Parameters and Ginsenosides Accumulation in Panax quinquefolium L. Roots, Plant Growth Regulation, 2006, 48, 1, 13-19.

Gołębiewski, W.M., Gucma, M. J.Heterocycl.Chem. 2006, 43, 509-513., W.M. Gołębiewski, M. Gucma, New fragmentation of 2-oxazoline-5-carboxylic acid chlorides, J.Heterocycl.Chem. 2006, 43(2), 509-513.

Grodner, J., A stereospecific Synthesis of ()-2,13-Octadecadienyl Acetate, the Sex Pheromone component of the Lepidoptera Species, Synth.Commun., 2006, 36(7), 919-924.

Zakrzewski, J., Wyrzykowska, U., Manufacturing 2-methoxyethoxymethyl chloride (MEMCl) and 1-haloalkyl esters - compounds used for modification of antibiotics, Pol.J.Chem.Techn., 2006, 8(2), 83-85.

Zakrzewski, J., Krawczyk, M., Reactions of Nitroxides with Sulphur-Containing Compounds, Part IV: Synthesis of Novel Nitroxide (Thio)ureas, Heteroat.Chem., 2006, 17(5), 393-401.

2005

Zakrzewski, J., Thiophosgene, a building block for stabilizers bearing different types of protecting fragments, Polym.Degrad.Stab., 2005, 87(1), 17-23.

2004

Karpińska, M.; Lewandowska, M. ; Grodner, J. Ethynylation of the Ether Derivatives of omega-Haloalkanols with Lithium Acetylide-Ethylenediamide Complex, Pol.J.Chem., 2004, 78/7/, 937 - 942.

Zakrzewski, J., Equilibrium Between Acetaldehyde, Acetyl Halide and Corresponding 1-Haloethyl Acetates in Gas Chromatograph Injector. Calculation of Enthalpies of Reaction, Chromatographia, 2004, 59(11/12), 775-777.

Zakrzewski, J., Jezierska, J., Hupko, J., 4-Isocyano-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl: A Valuable Precursor for the Synthesis of New Nitroxides, Org.Lett., 2004, 6(5), 695-697.

2003

Gołębiewski, W.M. Cholewińska, M., Pol.J.Appl.Chem. 2003, 47, 137-145.

Zakrzewski, J. Hupko, J., Efficient synthesis of 4-isocyano-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, Org.Prep.Proc.Int., 2003, 35(4), 387-390.

Zakrzewski, J. Hupko, J. Kryczka, K., Reaction of Nitroxides with Sulfur Containing Compounds II. Preparation of Nitroxides Bearing an Isothiocyanate Substituent in View of the Nitroxyl Group Reduction with Thiophosgene, Monat.Chem., 2003, 134, 843-850.

Huras, B., Rzewnicka, A., Czajka, M., Zakrzewski, J., Kazimierczak, J., Demethylation of a methoxy group during the synthesis of 3-(4-methoxy-1-naphtoyl)propionic acid (menbutone) in the Friedel-Crafts reaction in the presence of aluminium chloride as a catalyst, Pol.J Appl.Chem., 2003, 47(3), 147-154.

Goris, L., Loi, M.A., Cravino, A., Neugebauer, H., Sariciftci, N.S., Polec, I., Lutsen, L., Andries, E., Manca, J., De Schepper, L., Vanderzande, D., Poly(5,6-dithiooctylisothianaphtene), a new low band gap polymer: Spectroscopy and solar cell construction, Synh. Met., 2003, 138 (1-2), pp. 249-253.