______________________________


      

Proponowane strony


Laboratorium Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska 

 

Certyfikat Nr 4/2020/DPL

 

W Zakładzie Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska prowadzone są badania własności fizykochemicznych środków ochrony roślin, produktów biobójczych oraz innych substancji i preparatów chemicznych.

Zakres prac badawczo-rozwojowych i usługowych:

  • Badania substancji i preparatów chemicznych (głównie środków ochrony roślin i produktów biobójczych) dla celów   rejestracyjnych oraz substancji i mieszanin chemicznych do celów rejestracji w REACH.
  • Badania nad oczyszczaniem ścieków – oprócz klasycznych operacji (adsorpcja, flokulacja, ekstrakcja itd.) proponujemy zastosowanie Metod Pogłębionego Utleniania (AOP - Advanced Oxidation Processes), obejmujących zastosowanie m.in. ozonu, nadtlenku wodoru, promieniowania UV. 
  • Jakość surowych i oczyszczonych ścieków - oprócz oznaczeń ChZT, BZT, RWO, zawartości poszczególnych substancji chemicznych - jest badana pod względem oddziaływania na środowisko (badania ekotokykologiczne).
  • Badania nad zastosowaniem odpadów do produkcji biogazu w procesie fermentacji beztlenowej.

 

Kontakt:

Kierownik Zakładu
Joanna Kalbarczyk 
tel. 22 88 41 220