Grupa Badawcza Technologii Chemicznej i Biotechnologii (BT)


Certyfikat Nr 4/2020/DPL    


Sekcje BT prowadzą prace w dziedzinie chemii, technologii i oceny biologicznej środków ochrony roślin i produktów biobójczych. W ramach tych prac poszukiwane są nowe związki jako potencjalne substancje aktywne środków ochrony roślin. Prowadzone są prace nad syntezą półproduktów organicznych, chemikaliów specjalnych i półproduktów. Wykonywane są syntezy na indywidualne zamówienia klientów, wytwarzane są dyspensery feromonowe na wybrane owady szkodniki. 

Poniżej przedstawiono zespoły badawcze zakładu BT.

BT1, Sekcja syntezy chemicznej
BT2, Sekcja syntez w skali wielkolaboratoryjnej
BT3, Sekcja procesów biotechnologicznych
BT4, Sekcja Oceny Skuteczności Biologicznej
Najważniejsze publikacjeZastępca Kierownika:
mgr inż. Bogumiła Huras,
tel. +48 22 88 41 254

Administracja
Sylwia Porębska
tel +48 22 88 41 227
tel. kom. +48 603 300 647