Sekcja Oceny Skuteczności Biologicznej, BT4

Kierownik Sekcji BT4
mgr Maria Krawczyk,

Badana jest aktywność herbicydowa, insektycydowa oraz fungicydowa otrzymywanych związków.

Prowadzimy badania:

 • aktywności biologicznej pod kątem właściwości pestycydowych i biobójczych nowych związków chemicznych,
 • badania skryningowe, oraz badania skuteczności substancji czynnych i środków ochrony roślin w tym: chwastobójczej, grzybobójczej, bakteriobójczej, regulującej wzrost i rozwój roślin oraz fitotoksyczność,
 • skuteczności środków owadobójczych o działaniu kontaktowym (preparaty do oprysków powierzchniowych, przestrzennych, preparaty pyliste, aerozole),
 • skuteczności środków o działaniu fumigacyjnym (produkty do zamgławiania, bomby fumigacyjne, płytki owadobójcze),
 • skuteczności trutek pokarmowych,
 • aktywności larwobójczej preparatów,
 • oznaczenia wartości śmiertelnej dawki (LD) i stężenia (LC),
 • badania skuteczności odławiania owadów przy pomocy lepów.

Bioindykatory hodowli własnej:
 • mucha domowa (Musca domestica),
 • mklik mączny (Anagusta kuehniella),
 • karaczan prusak (Blatella germanica),
 • karaczan wschodni (Blatta orientalis),

Kontakt
Kierownik BT4
mgr Maria Krawczyk,
tel. 22 88 41 382

mgr inż. Bolesław Morytz
tel. 22 88 41 216