Sekcja Syntezy Chemicznej, BT1


Kierownik Sekcji BT1
mgr inż. Bogumiła Huras,

Synteza i ocena nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej.
Synteza, charakterystyka i ocena biologiczna niektórych związków organicznych zawierających atomy chalkogenowe (siarka, selen), np..: rodniki nitroksylowe, pochodne kumaryny, związki heterocykliczne, pochodne oksazolu i izoksazolu.

Otrzymywanie substancji mających zastosowanie jako pestycydy, leki weterynaryjne, lub ich półprodukty.
Otrzymywania substancji chemicznych o wysokiej czystości do celów analitycznych. W szczególności otrzymywane oraz badane są pochodne chloralu, pestycydów fosforoorganicznych, pochodnych kumaryny.

Synteza feromonów szkodliwych owadów.

Wytwarzanie dyspenserów feromonowych na następujące owady szkodniki.:

 • owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)
 • rolnica zbożówka (Agrotis segetum)
 • owocówka śliwkóweczka (Grapholita funebrana)
 • rolnica czopówka (Agrotis exclamations)
 • przeziernik jabłoniowiec (Synenthedon myopaeformis)
 • omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)
 • mklik mączny (Anagusta kuehniella)
 • przeziernik porzeczkowiec (Synenthedon tipuliformis)
 • szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella)
 • mól ubraniowy (Tineola bisselliella).
 • kornik drukarz (Ips typographus)

Kontakt:

Kierownik BT1
mgr inż. Bogumiła Huras,
tel. 22 88 41 254

Produkcja dyspenserów feromonowych
dr inż. Jacek Grodner,
tel. 22 88 41 261