Analizy produktów technicznych

 

  • testy identyfikacyjne (MS, IR, UV/VIS)
  • badania ilościowe produktów chemicznych, farmaceutycznych i innych (np. badania pięcioszarżowe)
  • oznaczanie zanieczyszczeń
  • analiza składników lotnych (np. rozpuszczalniki w produktach farmaceutycznych, LZO w farbach, lakierach itp.)
  • analiza termiczna ( badanie przemian fazowych)

 

Kontakt:
Kierownik Zakładu
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295

Z-ca Kierownika
mgr inż. Andrzej Chałas 
tel. 22 88 41 364