Techniki analityczne i sprzęt  • chromatografia gazowa (6 chromatografów gazowych wyposażonych w automatyczne dozowniki podziałowe i typu on-column, detektory MS, FID, ECD, NPD, TCD, PFPD i head-space)
  • chromatografia cieczowa (4 chromatografy cieczowe pracujące w trybie izokratycznym i gradientowym, z termostatowanymi piecami, wyposażone w automatyczne dozowniki i detektory: UV/Vis , DAD, fluorymetryczny, elektrochemiczny, konduktometryczny)
  • chromatografia cienkowarstwowa
  • spektroskopia i spektrometria (spektrofotometr UV/VIS, spektrometr FTIR, spektrometr MS)
  • analiza termiczna (różnicowy kalorymetr skaningowy)
  • badania elektrochemiczne - miareczkowanie potencjometryczne i konduktometryczne (automatyczny zestaw do miareczkowania)
  • klasyczne metody analityczne (piec muflowy, wagi analityczne, wirówki z chłodzeniem, wytrząsarki, odparowalniki, zamrażarki głębokiego chłodzenia itp.)


Kontakt:
Kierownik Zakładu
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295

Z-ca Kierownika
mgr inż. Andrzej Chałas 
tel. 22 88 41 364