______________________________


      

Proponowane stronyLaboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów (BL)


laboratorium akredytowane ( AB 374 ) od 2001 roku
badania – opinie - interpretacjeLaboratorium BL, jako jedyne w Polsce laboratorium akredytowane, przeprowadza
dla Państwa badania:

  • właściwości fizykochemicznych materiałów niebezpiecznych,
  • właściwości fizykochemicznych materiałów wybuchowych, 
  • właściwości antyelektrostatycznych materiałów i wyrobów,
a także wydaje opinii i interpretacje zgodnie z naszym zakresem akredytacji.

Laboratorium BL znajduje się na liście 12 wiodących laboratoriów, która została opublikowana w Załączniku 4 do Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Manual of Tests and Criteria.

Badania przeprowadzane są na potrzeby klasyfikacji ADR/RID/IMDG oraz klasyfikacji CLP.

Laboratorium BL wykonuje czynności administracyjne w sprawie badań materiałów niebezpiecznych na potrzeby klasyfikacji transportowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1759)

Pracujemy w oparciu o najwyższe standardy jakości, zgodne z międzynarodową normą
PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Nasze doświadczenie, kompetencje techniczne oraz wiedza ekspercka pozwalają
na profesjonalne i rzetelne przeprowadzanie badań.
Od zawsze, naszym priorytetem jest Państwa satysfakcja z wykonanych przez nas badań.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.KIEROWNIK LABORATORIUM BL

mgr inż. Małgorzata Wróblewska-Piórkowska
tel. 22 88 41 373