______________________________


      

Proponowane strony


Badania materiałów wybuchowych i środków strzałowych oraz problemy związane


  • Badania właściwości materiałów wybuchowych
  • Badania właściwości strzelniczych zapalników elektrycznych i nieelektrycznych
  • Badania prędkości detonacji i fali nadciśnienia w powietrzu
  • Badania wyrobów z materiałów wybuchowych pod względem bezpieczeństwa w transporcie
  • Badania urządzeń lub konstrukcji ograniczających skutki wybuchu
  • Dokonywanie ocen pod względem bezpieczeństwa materiałów produkowanych, stosowanych w produkcji lub wprowadzanych do obrotu
  • Badania nawozów sztucznych zawierających azotan amonu (saletrę amonowej)
  • Wykonywanie czynności administracyjnychw zakresie klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu drogowego i kolejowego towarów niebezpiecznych klas: 1,4.1 (DiDT) i 9(M5) niezastrzeżonych do kompetencji innych jednostek lub organów.

Kontakt:
Kierownik Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych
mgr inż. Rafał Bogusz
tel. 22 88 41 255
kom. 603 300 857

Kierownik Zakładu Technik Wybuchowych
dr inż. Zenon Wilk
tel. 32 382 11 91
tel. kom. 602 114 419