______________________________


      

Proponowane strony


Chemia i technologia materiałów wybuchowych

  • Synteza w skali laboratoryjnej materiałów wybuchowych kruszących oraz modyfikatorów i dodatków do stałych paliw rakietowych;
  • Opracowywanie podstaw technologii nowych form użytkowych na bazie materiałów wybuchowych kruszących, miotających (heterogenicznych stałych paliw rakietowych) i pirotechnicznych;
  • Produkcja doświadczalna modyfikatorów do stałych paliw rakietowych, ładunków napędowych z paliwa heterogenicznego do elementów uzbrojenia, wyrobów pirotechnicznych itp.Kontakt:
Kierownik Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych
mgr inż. Rafał Bogusz
tel. 22 88 41 255
kom. 603 300 857